Tramwaje Wywiady

Dużo wymagam od siebie – rozmowa z Witoldem Woźnym, Prezesem MPK Wrocław

„Wprowadziliśmy pierwszą turę podwyżek dla najmniej zarabiających kierowców i motorniczych. Podejmujemy także aktywne działania, aby pozyskać nowych pracowników”. O przyszłości wrocławskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, inwestycjach oraz wyzwaniach rozmawiamy z Witoldem Woźnym, Prezesem MPK Wrocław.

Stanowisko Prezesa MPK Wrocław objął Pan w marcu 2023 r. W jakim kierunku, po niespełna roku od przejęcia obowiązków, prowadzi Pan Spółkę?

Objęcie stanowiska w zarządzie Spółki było wyzwaniem, ale jednocześnie nie było wrzuceniem na głęboką wodę, ponieważ pracuję w spółce od 2015 roku. Nowe obowiązki wymagały ode mnie przede wszystkim zadbania o to, by wszystkie plany i uruchomione wcześniej projekty nie napotkały niepotrzebnych przeszkód i były realizowane zgodnie z założeniami. W takim przedsiębiorstwie jak MPK Wrocław należy z dużym wyprzedzeniem podejmować działania, które zapewnią Spółce pomyślne funkcjonowanie w przyszłości, nie ma miejsca na improwizację, czy myślenie krótkoterminowe.

Wiemy, w jakim kierunku chcemy iść i dokąd zmierzamy. To, co mnie łączy i zawsze łączyło z prezesem Krzysztofem Balawejderem to to, że mieliśmy bardzo podobne, a nawet bliźniacze spojrzenie na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, wiele ocen mieliśmy takich samych i dzisiejsze realizowane zadania ustalaliśmy wcześniej wspólnie. Jego dziedzictwo, w postaci programu #TORYwolucja jest realizowane i będzie trwać w przyszłości.

Stałym działaniem jest także sukcesywna wymiana taboru, czy rozwój naszej infrastruktury. Jakie wyzwania postawił przed MPK Wrocław mijający rok?

W 2023 roku MPK Wrocław stanęło przed szeregiem istotnych wyzwań. Przede wszystkim, największe inwestycje komunikacyjne w powojennym Wrocławiu, takie jak: TAT na Nowy Dwór, nowa trasa tramwajowa na Szczepin oraz Popowice, wymagały znacznego wysiłku w zakresie planowania, infrastruktury i zarządzania ruchem podczas prac budowlanych. Trasa Autobusowo-Tramwajowa na Nowy Dwór to największa inwestycja komunikacyjna w powojennym Wrocławiu. To kluczowy projekt, umożliwiający bardziej płynny przepływ komunikacji miejskiej, a także ważny krok w rozwoju infrastruktury transportowej. TAT łączy plac Orląt Lwowskich z Nowym Dworem. Na trasie są kilometry nowych torów tramwajowych i trakcji, ale także przystanki, chodniki, stacja prostownikowa, pętla, przejścia i ścieżki rowerowe oraz dwa wiadukty.

Jeżeli chodzi o nową trasę tramwajową przez Szczepin i Popowice, to tutaj mamy 4,4 kilometra torów, z czego aż połowa została wykonana w technologii zielonego torowiska. Cała inwestycja kosztowała ponad 277 milionów złotych, a niemal 182 miliony pochodziły z dofinansowania Unii Europejskiej. W związku z otwarciem trasy przez Popowice i Szczepin pojawiły się także dwie nowe linie tramwajowe, które rozpoczęły swoje regularne kursowanie. Pierwsza z nich to linia łącząca Kozanów z placem Grunwaldzkim, z pętlą przy wrocławskim ZOO. Długość tej trasy to 11,5 kilometra. Druga linia kursuje przez Popowice, wyremontowane mosty Pomorskie oraz centrum miasta, aby dowieźć pasażerów z zachodnich w południowe części Wrocławia. Trasa to ponad 4 kilometry torowisk, 2 kilometry zielonego torowiska, 27 kilometrów sieci trakcyjnej, 25 nowych i wyremontowanych przystanków, ale także 67 kilometrów sieci energetycznej.

Dodaj komentarz