Aktualności

ERTMS/GSM-R na polskiej kolei

Nowoczesny system łączności cyfrowej ERTMS/GSM-R na prawie 14 tys. km linii kolejowych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę, która znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskiej kolei. Inwestycję oszacowano na ponad 2 mld zł.

29 marca 2018 r. odbyło się podpisanie umów pomiędzy zarządcą infrastruktury a wykonawcami inwestycji. W uroczystości wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Andrzej Bittel. System umożliwia szybszą i bardziej precyzyjną wymianę informacji pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za ruch pociągów. Dzięki temu zarządzanie ruchem będzie sprawniejsze, zwiększy się poziom bezpieczeństwa podróży pasażerskich i przewozu ładunków oraz przepustowość linii kolejowych.
– Dzięki podpisanym dzisiaj umowom nadrabiamy wieloletnie zaległości w stosowaniu nowoczesnych systemów zwiększających bezpieczeństwo na kolei. Umowy dotyczące GSM-R to przełom na polskiej kolei i wejście na wyższy poziom technologiczny. Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Dzisiejsze wydarzenie przybliża nas do tego ambitnego celu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Polska kolej, aby być konkurencyjna i bardziej bezpieczna, musi się rozwijać oraz inwestować w nowoczesne, takie jak GSM-R, rozwiązania – dodał wiceminister Andrzej Bittel.
Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R to jeden z kluczowych projektów modernizacyjnych na polskiej kolei. Zarządca infrastruktury podpisał 2 umowy na jego budowę. Projekt został podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje zabudowę sieci GSM-R na 13,8 tys. km linii kolejowych na terenie całej Polski. Wartość umowy to 2,1 mld zł. Druga część zakłada wdrożenie Szkieletowej Sieci Teletransmisyjnej. Wartość umowy wynosi 36,7 mln zł.