Aktualności Inwestycje

Grupa PKP Cargo poprawiła wyniki finansowe

Drugi raz w historii PKP Cargo udostępniło raport zintegrowany na temat swojej działalności. Zgodnie z zawartymi informacjami nadal pozostaje liderem rynku przewozowego.

Finanse

W opublikowanym raporcie zauważyć można poprawę wyników finansowych grupy. W okresie od 2016 do 2018 roku przychody wzrosły z 4,41 do 5,24 mld złotych. Natomiast EBITDA osiągnęła poziom 907 mln zł, a wynik netto wzrósł z minus 134 mln zł do 184 mln złotych.
Leszek Borowiec, członek zarządu ds. finansowych zaznaczył, że:
– Jest to efekt skutecznego wykorzystania przez grupę wysokiego tempa rozwoju gospodarczego oraz dyscypliny w obszarze zarządzania kosztami .
Natomiast prezes Czesław Warsewicz dodał, że:
– Tak wysokich przychodów nie uzyskaliśmy od momentu wejścia na warszawską giełdę w 2013, a zostały one osiągnięte głównie dzięki przewiezieniu blisko 122 mln ton ładunków.

Wydajność pracy

W raporcie można zauważyć wahania dotyczące marży EBITDA. Najwyższy był on w 2014 roku – 17,3%. Natomiast w kolejnych latach ulegał znaczącym wahaniom – w poprzednim roku był na poziomie 11,8%, przy czym skorygowana marża EBITDA za 2018 rok to już 18%.
Analitycy zauważą jednak istotny spadek wskaźnika EBITDA na zatrudnionego. W 2014 roku było to 38,7 tys. zł. Natomiast w 2018 już tylko 19,2 tys. zł.
Jeśli chodzi o inne wskaźniki to w ostatnich latach nie zmieniły się istotnie wskaźniki operacyjne czyli średni czas pracy i odległość pokonywana przez lokomotywę albo średni tonaż pociągu. Zauważalny jest natomiast spadek pracy przewozowej na zatrudnionego – 1342 tys. tkm w 2014 roku do 1106 tys. tkm na zatrudnionego w 2018.

Przełomowym dla nas wydarzeniem było przyjęcie strategii Grupy PKP Cargo na lata 2019-2023 z perspektywą do 2038 roku. Jest to fundamentalny dokument dla naszej organizacji, który wskazuje nam kierunki rozwoju.
Czesław Warsewicz, prezes zarządu spółki

 

MD