Wywiady

Holding PKP: lepiej zintegrowana kolej

Powołanie i zasady działania holdingu, konsolidacja rynku, plany rozwojowe PKP Cargo i PKP Intercity, korytarz transportowy z Azji do Europy – te i inne tematy poruszyliśmy w rozmowie z Prezesem Zarządu PKP S.A. Krzysztofem Mamińskim.

Raport Kolejowy: Panie Prezesie, PKP S.A. otrzymało certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Jakie znaczenie dla Grupy ma nagroda odebrana z rąk przedstawicieli związków zawodowych?

Krzysztof Mamiński: W tym roku znaleźliśmy się w gronie 27 firm uhonorowanych w tym konkursie. Miałem przyjemność uczestniczenia w uroczystości w Pałacu Prezydenckim i odebrania certyfikatu potwierdzającego przyznanie nam tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Dla PKP S.A. to bardzo cenne wyróżnienie. Cieszy ono tym bardziej, że otrzymaliśmy je od związków zawodowych, które szczególnie dbają o prawa pracowników. Certyfikat traktujemy nie tylko jako nagrodę, ale również jako motywację do dalszych działań.

RK: W tym roku zmienił się zarząd PKP Cargo. Jakie według Państwa powinny być cele dla nowego zarządu?

KM: Kluczową kwestią jest wykorzystanie ogromnego potencjału, który posiada ta spółka. A potwierdzeniem tej tezy są ubiegłoroczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne PKP Cargo wyniosły 3,6 mld zł, czyli o 9,3 proc. więcej niż w 2016 r., wynik netto wyniósł +94 mln zł. Przewoźnik w 2017 r. przewiózł 106,8 mln ton towarów, czyli o 8 proc. więcej w porównaniu z 2016 r. Spółka utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przewozów intermodalnych oraz umocniła obecność na rynkach zagranicznych. W każdym kolejnym miesiącu 2017 r. przewozy zarówno pod względem masy towarowej, jak i w ujęciu pracy przewozowej były większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Mam nadzieję, że spółka PKP Cargo utrzyma swoją już bardzo silną pozycję i zwiększy udział w rynku przewozów towarowych – zarówno na terenie Polski, jak i Unii Europejskiej. \

RK: Jednym z kluczowych programów rządowych jest Mieszkanie PLUS. Proszę nakreślić najważniejsze zadania Grupy w tym zakresie na najbliższe miesiące?

KM: PKP S.A. od samego początku aktywnie angażuje się w ten rządowy program. W ostatnim czasie podpisaliśmy warunkowe umowy inwestycyjne z BGK Nieruchomości, dzięki którym już w przyszłym roku w ośmiu miastach na gruntach należących do PKP S.A. będą mogły ruszyć budowy kilkunastu tysięcy kolejnych mieszkań. W ramach umów wytypowano 12 atrakcyjnych lokalizacji, m.in. Odolany w Warszawie czy tereny koło Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu. Teraz czekają nas jeszcze analizy prawne czy finansowe. Do końca tego roku powinien nastąpić aport nieruchomości do spółek celowych.

RK: W mediach przewija się wątek powołania Holdingu PKP. Czy ten pomysł jest wdrażany?

KM: Rozpoczęliśmy przygotowania do zmian w strukturze Grupy PKP – prace, których celem jest utworzenie holdingu. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach roboczych z przedstawicielami spółek, które weszłyby w skład holdingu. Struktura holdingowa będzie najbardziej efektywna z punktu widzenia synergii działań spółek Grupy PKP. Holding pomoże wzmocnić więzy współpracy między poszczególnymi podmiotami. Chodzi tu np. o układanie oferty dla pasażera, której elementem będzie Wspólny Bilet, o jednolity, wysoki standard świadczonych usług, o wspólne postępowania utrzymaniowe czy wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie zamówień taboru u producentów, dzięki czemu można będzie zamówić długie serie taboru dla podobnych przewozów. Pierwszy ważny krok w kierunku integracji kolei mamy już za sobą. W styczniu formalnie rozpoczęła działalność spółka PKP TELKOL – nowy podmiot w Grupie PKP, który powstał w wyniku połączenia spółek: PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Decyzja ta dała początek konsolidacji kompetencji telekomunikacyjnych w ramach jednego podmiotu będącego częścią Grupy PKP.

RK: Czy holding to koncepcja powrotu do stanu sprzed prywatyzacji spółek?

KM: Holding, a następnie lepiej zintegrowana polska kolej, to nie tyle powrót do jednego, wielkiego przedsiębiorstwa, co stworzenie bardziej efektywnych mechanizmów zarządzania – z korzyścią dla pasażerów. To np. wspólne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, oszczędności z tytułu wspólnych zakupów, lepsza realizacja inwestycji, ale i jednolite standardy jakości, wspólne systemy informacji.

RK: Jeżeli mówimy już o konsolidacji rynku kolejowego – ostatnio PKP podpisały porozumienie z 10 operatorami branży logistycznej. Na czym polega to porozumienie? Jakie korzyści przyniesie?
KM: Widzimy przyszłość w zwiększaniu roli transportu kolejowego w łańcuchach logistycznych. Dlatego aktywnie włączamy się w nowe projekty związane z budową infrastruktury wsparcia logistycznego. To jeden z powodów podpisanego ostatnio porozumienia z 10 polskimi firmami, operatorami terminali i centrów logistycznych. Zainicjowana w ten sposób współpraca pozwoli na wzajemne wsparcie na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych, wspólne kreowanie projektów inwestycyjnych i biznesowych w obszarze logistyki oraz pozwoli na budowę wspólnej platformy logistycznej. Sygnatariusze będą także rozwijać swoje kompetencje i wdrażać najnowsze techniki w procesach logistycznych. Wszystko to pomoże natomiast w podniesieniu konkurencyjności każdego z podmiotów biorących udział
w porozumieniu. Warto wspomnieć, że dokument ma charakter otwarty – z chęcią więc powitamy kolejne podmioty zainteresowane tego typu współpracą.

RK: W lutym głośnym echem odbiło się przystąpienie pierwszej spółki samorządowej do programu Wspólnego Biletu. Czy macie w planach współpracę z kolejnymi przewoźnikami regionalnymi?

KM: Oczywiście prowadzimy takie rozmowy z innymi przewoźnikami samorządowymi. Właśnie do Pakietu przystępują Koleje Wielkopolskie, ale jesteśmy otwarci na wszystkich przewoźników. Mówimy o Pakiecie Podróżnika – bilecie, którego wdrożenie było pierwszym krokiem w kierunku wprowadzenia w Polsce Wspólnego Biletu kolejowego. Wspólny Bilet, rozumiany jako jedna, wspólna taryfa, gdy już powstanie w finalnej wersji, będzie rozwiązaniem innowacyjnym na skalę europejską. Jest ono praktykowane w bardzo niewielu krajach i wyróżni nas na tle reszty świata pod względem jakości obsługi pasażerów na etapie samego zakupu biletu na transport.

RK: PKP Intercity drogą Partnerstwa Innowacyjnego ma dokonać zakupów za 3,7 mld zł. Jak taka kwota ma być rozdysponowana?
KM: W lutym PKP Intercity i NCBR podpisały list intencyjny o współpracy przy tworzeniu trzech wytypowanych projektów taborowych: elektrycznych zespołów trakcyjnych, składów typu push-pull i lokomotyw elektrycznych. Do końca 2023 r. PKP Intercity planuje zaprojektować i kupić siedem elektrycznych zespołów trakcyjnych, dwa składy typu push-pull i 25 lokomotyw elektrycznych. Docelowo spółka ta pozyska w sumie 38 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 15 składów push-pull i 52 lokomotywy elektryczne. W sumie (w perspektywie po 2023 r.) PKP Intercity przeznaczy na ten cel 3,7 mld złotych (do 2023 r. będzie 1 mld złotych). Pojazdy mają być przystosowane do prędkości 160–250 km/h.

RK: Jak przebiega realizacja Programu Inwestycji Dworcowych?

KM: Kilka dni temu udostępniliśmy pasażerom zmodernizowany dworzec w Żarowie na Dolnym Śląsku. Podróżni mogą więc korzystać z odnowionego, nowoczesnego i w pełni funkcjonalnego obiektu. To pierwszy budynek oddawany do użytku w tym roku, ale nie ostatni. Do końca 2018 r. chcemy udostępnić jeszcze takie dworce, jak Siechnice, Jawor czy Pruszków. Obecnie roboty budowlane toczą się na ponad 10 obiektach, a prace projektowe prowadzone są dla niemal 40 kolejnych dworców. Ogółem proces inwestycyjny prowadzimy już dla ponad 160 obiektów. To naprawdę sporo, biorąc pod uwagę, że w programie ujęliśmy ponad 180 dworców zlokalizowanych na terenie całego kraju.

RK: Odchodząc od zagadnień czysto krajowych, chcielibyśmy zapytać o nowy korytarz z Azji do Europy. Jakie korzyści ma przynieść PKP współpraca z kolejami wschodnimi?
Sądzę, że w tym kontekście warto wspomnieć o podpisanym w połowie marca porozumieniu umożliwiającemu zmniejszenie o tysiąc kilometrów dystansu pomiędzy Polską a rynkiem indyjskim. Podpisali je uczestnicy międzynarodowej konferencji „South-West Route” z Iranu, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy
i spółki PKP LHS, która jest współtwórcą nowego korytarza transportowego. Trasa kolejowa jest dwu-, trzykrotnie szybsza od drogi morskiej, a nowy szlak jest krótszy o tysiąc kilometrów od alternatywnej trasy lądowej. Celem takiej współpracy jest realizacja przewozów pomiędzy UE a Indiami przez Iran, Azerbejdżan, Gruzję i Ukrainę. Uważam, że współpraca Grupy PKP z kolejami wschodnimi ma duże znaczenie dla rozwoju segmentu przewozów kontenerowych z Azji do Europy. Chcąc jeszcze lepiej wykorzystywać strategiczne położenie Polski, musimy nie tylko rozwijać infrastrukturę, ale także usprawniać procesy logistyczne.

RK: Na koniec chcielibyśmy jeszcze zapytać o działania PKP S.A. na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. PKP Podpisały np. porozumienie o współpracy z PFRON. Jakie będą tego skutki? Jakie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami Państwo planują?

KM: Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpisuje się w nasze działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dostrzegamy problem osób z niepełno sprawnością, dlatego też modernizując dworce kolejowe dostosowujemy je do potrzeb wszystkich grup pasażerów, także tych z ograniczoną mobilnością. Podpisane porozumienie w praktyce będzie oznaczało m.in. przeszkolenie pracowników InfoDworców w zakresie obsługi klienta
z niepełnosprawnością czy dostosowanie serwisów internetowych do ich potrzeb. PKP S.A. jako pracodawca chce się również włączyć w aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Rozmawiali LS i RK

Reklama