Wywiady

Holding PKP: lepiej zintegrowana kolej

Powołanie i zasady działania holdingu, konsolidacja rynku, plany rozwojowe PKP Cargo i PKP Intercity, korytarz transportowy z Azji do Europy – te i inne tematy poruszyliśmy w rozmowie z Prezesem Zarządu PKP S.A. Krzysztofem Mamińskim.

Raport Kolejowy: Panie Prezesie, PKP S.A. otrzymało certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Jakie znaczenie dla Grupy ma nagroda odebrana z rąk przedstawicieli związków zawodowych?

Krzysztof Mamiński: W tym roku znaleźliśmy się w gronie 27 firm uhonorowanych w tym konkursie. Miałem przyjemność uczestniczenia w uroczystości w Pałacu Prezydenckim i odebrania certyfikatu potwierdzającego przyznanie nam tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Dla PKP S.A. to bardzo cenne wyróżnienie. Cieszy ono tym bardziej, że otrzymaliśmy je od związków zawodowych, które szczególnie dbają o prawa pracowników. Certyfikat traktujemy nie tylko jako nagrodę, ale również jako motywację do dalszych działań.

RK: W tym roku zmienił się zarząd PKP Cargo. Jakie według Państwa powinny być cele dla nowego zarządu?

KM: Kluczową kwestią jest wykorzystanie ogromnego potencjału, który posiada ta spółka. A potwierdzeniem tej tezy są ubiegłoroczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne PKP Cargo wyniosły 3,6 mld zł, czyli o 9,3 proc. więcej niż w 2016 r., wynik netto wyniósł +94 mln zł. Przewoźnik w 2017 r. przewiózł 106,8 mln ton towarów, czyli o 8 proc. więcej w porównaniu z 2016 r. Spółka utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przewozów intermodalnych oraz umocniła obecność na rynkach zagranicznych. W każdym kolejnym miesiącu 2017 r. przewozy zarówno pod względem masy towarowej, jak i w ujęciu pracy przewozowej były większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Mam nadzieję, że spółka PKP Cargo utrzyma swoją już bardzo silną pozycję i zwiększy udział w rynku przewozów towarowych – zarówno na terenie Polski, jak i Unii Europejskiej. \

RK: Jednym z kluczowych programów rządowych jest Mieszkanie PLUS. Proszę nakreślić najważniejsze zadania Grupy w tym zakresie na najbliższe miesiące?

KM: PKP S.A. od samego początku aktywnie angażuje się w ten rządowy program. W ostatnim czasie podpisaliśmy warunkowe umowy inwestycyjne z BGK Nieruchomości, dzięki którym już w przyszłym roku w ośmiu miastach na gruntach należących do PKP S.A. będą mogły ruszyć budowy kilkunastu tysięcy kolejnych mieszkań. W ramach umów wytypowano 12 atrakcyjnych lokalizacji, m.in. Odolany w Warszawie czy tereny koło Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu. Teraz czekają nas jeszcze analizy prawne czy finansowe. Do końca tego roku powinien nastąpić aport nieruchomości do spółek celowych.

RK: W mediach przewija się wątek powołania Holdingu PKP. Czy ten pomysł jest wdrażany?

KM: Rozpoczęliśmy przygotowania do zmian w strukturze Grupy PKP – prace, których celem jest utworzenie holdingu. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach roboczych z przedstawicielami spółek, które weszłyby w skład holdingu. Struktura holdingowa będzie najbardziej efektywna z punktu widzenia synergii działań spółek Grupy PKP. Holding pomoże wzmocnić więzy współpracy między poszczególnymi podmiotami. Chodzi tu np. o układanie oferty dla pasażera, której elementem będzie Wspólny Bilet, o jednolity, wysoki standard świadczonych usług, o wspólne postępowania utrzymaniowe czy wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie zamówień taboru u producentów, dzięki czemu można będzie zamówić długie serie taboru dla podobnych przewozów. Pierwszy ważny krok w kierunku integracji kolei mamy już za sobą. W styczniu formalnie rozpoczęła działalność spółka PKP TELKOL – nowy podmiot w Grupie PKP, który powstał w wyniku połączenia spółek: PKP UtrzymaniePKP Budownictwo. Decyzja ta dała początek konsolidacji kompetencji telekomunikacyjnych w ramach jednego podmiotu będącego częścią Grupy PKP.

Dodaj komentarz