Targi

Kluczowe zmiany w Tarczy Antykryzysowej 2.0 – co warto wiedzieć? Odpowiada Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Ta zmiana jest również istotna dla członków zarządu spółek z o.o., którzy – zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych – odpowiadają za długi niewypłacalnej spółki, jeżeli „we właściwym czasie” nie złożą wniosku o ogłoszenie jej upadłości. Powszechnie przyjmuje się, że „właściwy czas” wyznaczają przede wszystkim przepisy prawa upadłościowego dotyczące terminu na złożenie takiego wniosku przez spółkę, które w związku z epidemią koronawirusa zostały zmodyfikowane w wyżej wskazany sposób.

Rada nadzorcza spółki chce podjąć uchwałę w sprawie zwołania zgromadzenia wspólników (sp. z o.o.) lub walnego zgromadzenia (S.A.). Umowa spółki/statut nie przewiduje jednak wprost możliwości przeprowadzenia zdalnego posiedzenia rady nadzorczej. Jakie kroki należy podjąć, aby odbyć posiedzenie?

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 uchwalono zmiany w Kodeksie spółek handlowych, zgodnie z którymi posiedzenie rady nadzorczej domyślnie można przeprowadzić za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się (np. w formie wideokonferencji), jeżeli umowa czy statut spółki wprost tego nie zakazują. Zawiadomienie o zdalnym posiedzeniu rady nadzorczej, poza tradycyjną treścią (termin posiedzenia, porządek obrad), powinno wskazywać środek, za pośrednictwem którego to posiedzenie zostanie przeprowadzone (np. oprogramowanie pozwalające na połączenie konferencyjne) oraz sposób, w jaki członkowie rady będą głosować.