Aktualności

Kolej w regionach rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce

11 czerwca 2018 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja „Kolej w regionach – zrównoważony rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce”. Organizatorami były: Fundacja ProKolej oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, największa uczelnia zawodowa w regonie. Patronat merytoryczny objęło Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a patronat medialny – Raport Kolejowy.

Wydarzenie zgromadziło w siedzibie legnickiej uczelni blisko stu uczestników, przedstawicieli branży transportu kolejowego, w tym producentów taboru, przewoźników, ale również liczną grupę samorządowców, logistyków oraz ludzi biznesu z terenu całego Dolnego Śląska, którzy w zakresie swojej działalności korzystają z usług transportu kolejowego. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany opinii, ocen oraz doświadczeń dotyczących roli i znaczenia transportu kolejowego w prowadzonej działalności gospodarczej, funkcjonowaniu samorządów, a także pasażerów, nadawców i odbiorców ładunków.
Konferencja w Legnicy odbyła się w ramach cyklu konferencji Rail22 organizowanych przez Fundację ProKolej. Cykl konferencji Rail22 (czyli kolej nie tylko XXI w., ale i XXII w.) został zainaugurowany pięć lat temu, podczas targów kolejowych TRAKO. Rozpoczęto go debatą „Kolej 2020. Zielone czy czerwone światło”, w której udział wzięli dr Gerhard Troche (ekspert Komisji Europejskiej), dr Andrzej Massel (Wiceminister Infrastruktury), Andrzej Pawłowski (Wiceprezes PKP PLK SA) i Christian Schreyer (Prezes DB Schenker Rail Polska). Druga edycja w ramach ww. cyklu pt. „Europejska polityka kolejowa” odbyła się we wrześniu 2015 r., również na targach TRAKO w Gdańsku. Wzięli w niej udział m.in. Claire Perry (Wiceminister Transportu, UK), Johanna Metzner (Deutsche Bahn), Jeremie Candfield (Railway Industry Association) oraz Piers Marlow (European Passenger Transport Operators).
Trzeci raz w ramach przedmiotowego cyklu spotkano się w warszawskim Centrum Giełdowym w październiku 2016 r. Wówczas konferencja nawiązywała do rewolucji technologicznej i nosiła tytuł „Kolej 4.0”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Witold Słowik (Wiceminister Rozwoju), Christoph Lerche (Deutsche Bahn), Radosław Czapski (Bank Światowy), Ralf Schnieders (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen), Cathryn Ross (Ofwat), Christopher Irwin (European Passengers’ Federation).
Czwarta edycja w formie debaty „Co hamuje kolejowe przewozy towarowe” odbyła się we wrześniu 2017 r. podczas X Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Całość otwierali Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, oraz Paul Maynard, Parliamentary Undersecretary of State z Wielkiej Brytanii. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Mirosław Dybowski (DG Move KE), Mirosław Antonowicz (PKP SA), Kaspars Brišken (Rail Baltica), Igor Shilov (Koleje Białoruskie) oraz Wolfgang Weinhold (DB Regio).
Na piątą część cyklu pt. „Bezpieczeństwo w wielu wymiarach – ryzyka i odpowiedzialność w biznesie kolejowym” Fundacja ProKolej zaprosiła w marcu 2018 r. do Warszawy. Tym razem konferencja miała formę warsztatów z udziałem ekspertów oraz specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, ryzykiem, ubezpieczeniami i regulacjami prawnymi w sektorze kolejowym.
Osią legnickiej konferencji były trzy panele dyskusyjne na temat planów rozwoju transportu pasażerskiego, towarowego oraz innowacji.
Konferencję otworzyło wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. Ryszarda K. Pisarskiego oraz Prezesa Zarządu Fundacji ProKolej dr Jakuba Majewskiego. Pierwszy z paneli dyskusyjnych poprzedziły wystąpienia Piotra Malepszaka, członka Zarządu Koleje Dolnośląskie SA, na temat infrastruktury dla kolei regionalnych, a także Michała Jaworskiego z Urzędu Transportu Kolejowego na temat rozwoju przewozów intermodalnych i nowych usług w przewozach ładunków.
W pierwszym z trzech paneli dyskusyjnych uczestniczyli: Iwetta Drewko-Bieńkowska – dyrektor frachtów kolejowych ROHLIG SUUS Logistics SA, Witold Lech Idczak – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, Krystian Kosztyła – Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa, Przemysław Zemla – Prokurent w Schavemaker Invest Sp. z o.o. (Terminal Kąty Wrocławskie).
Kolejny panel został poprzedzony prezentacją raportu „Kolej 2040” w wykonaniu dr Jakuba Majewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji ProKolej, oraz wystąpieniem Jacka Fink-Finowickiego, eksperta Siemens Mobility Sp. z o.o., na temat sposobów pozyskiwania taboru kolejowego po zakończeniu puli środków unijnych.
W drugim panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Konkurencja przez innowacje” uczestniczyli: Zbigniew Bytnar – Członek Zarządu Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., Piotr Dybowski – ekspert, Siemens Mobility Sp. z o.o., Piotr Malepszak – Członek Zarządu Koleje Dolnośląskie SA, oraz Tomasz Strapagiel Prezesa Zarządu SKPL Cargo Sp. z o.o.
Po krótkiej przerwie Łukasz Laszczyński – ekspert w firmie Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. – zaprezentował zagadnienie „Kolej dla zrównoważonego rozwoju Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego”, które jest szczególnie istotne z punktu widzenia wyzwań oraz szans jakie stoją przed obszarem LGOM.
Ostatni panel dyskusyjny został poprzedzony wystąpieniem inż. Renaty Gniteckiej – Dziekana Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Grzegorza Gorczyckiego – Dyrektora Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. na temat „Kierunek Logistyka i transport jako odpowiedź na potrzeby lokalnej gospodarki”.
W ostatnim panelu, który poświęcony został zagadnieniom kolei jako narzędzia aktywizacji środowisk regionalnych głos zabrali: dr Magdalena Dąbrowska – Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Piotr Halupczok – Prezes Arriva Polska Sp. z o.o., Patryk Wild – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wojciech Zdanowski – Dyrektor, Departament Infrastruktury Województwa Dolnośląskiego.
Interdyscyplinarny charakter wszystkich debat oraz wystąpień w trakcie konferencji gwarantował włączenie się do nich praktyków z wielu dziedzin, fachowców patrzących na kwestie rozwoju gospodarczego w szerokim kontekście. Uczestnicy konferencji mogli aktywnie włączyć się w dyskusję. Okazją do formułowania opinii i pytań oraz rozmowy z gośćmi były zarówno sesje z udziałem publiczności, jak i mniej formalne warunki przerw kawowych i kuluarów.

Dodaj komentarz