Wywiady

Kolejny dobry rok

Prezes zarządu PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o., Maciej Lignowski szerzej o wynikach spółki, planach i rozwiązaniach taborowych oraz inwestycjach.

Panie Prezesie, nadal trwa okres w którym podsumowuje się rok 2018. Przewoźnicy raczej nie są rozczarowani. Jaki był ubiegły rok dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.?

W grudniu 2017 roku przestaliśmy jeździć z Lęborka do Słupska i przekazaliśmy innemu przewoźnikowi część połączeń na odcinku Wejherowo – Lębork. Skutek – nasza praca eksploatacyjna w roku 2018 w stosunku do roku 2017 spadła o 510 tysięcy pociągokilometrów, tj. o ok. 10%. Trzeba też pamiętać, że w 2018 roku kilka gmin, przez które prowadzi nasza linia 250 (Gdańsk – Rumia) wprowadziło bezpłatną komunikację miejską dla uczniów. Mimo tych niekorzystnych czynników nasza Spółka przewiozła 42 mln 218 tysięcy podróżnych, tj. o 84 tysiące podróżnych mniej niż w roku 2017. Spadek liczby podróżnych wyniósł więc zaledwie 0,2%. Przy tak dużym spadku pracy eksploatacyjnej osiągnięty wynik przewozowy z pewnością cieszy i jednoznacznie pokazuje, że wzrosły przewozy na pozostałych odcinkach, zarówno w trakcji spalinowej jak i elektrycznej. Spółka ubiegły rok zakończyła także dobrym wynikiem finansowym. Kolejny rok z rzędu wypracowaliśmy zysk, tym razem na poziomie 715 tysięcy złotych.

Wydaję się także, że w końcu będziecie mieli trochę spokoju. Udało się podpisać umowę przewozową na cztery lata w przeciwieństwie do poprzednich jednorocznych?

Z końcem roku 2018 została zawarta przez naszą Spółkę i Województwo Pomorskie nowa umowa przewozowa, która zapewnia nam obsługę tras: Gdańsk Śródmieście – Lębork do końca rozkładu jazdy 2020/2021 oraz Gdańsk/Gdynia – Kartuzy/Kościerzyna/Gdynia do końca rozkładu jazdy 2021/2022. Z pewnością takie rozwiązanie jest korzystniejsze zarówno dla przewoźnika jak i dla organizatora przewozów. Stabilizuje zarówno stronę przychodową jak i kosztową oraz umożliwia lepsze planowanie działalności. Taka stabilizacja jest potrzebna i korzystna nie tylko w sferze ekonomiczno – finansowej, ale także w obszarze pracowniczym, w związku z występującymi coraz częściej trudnościami w pozyskaniu i zatrudnieniu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.
Czy po tym czteroletnim okresie widzi Pan szansę i perspektywy na zawarcie długoletniej umowy przewozowej?
Województwo Pomorskie z końcem roku 2018 zamieściło ogłoszenie o zamiarze zlecenia obsługi transportowej części tras na terenie województwa na okres dłuższy tj. minimum 10 letni. Liczymy na to, że nasza Spółka zostanie zaproszona do negocjacji w tym zakresie. Taka umowa jest nam niezbędna, abyśmy mogli m.in. zrealizować nasz największy obecnie projekt inwestycyjny, dotyczący zakupu do roku 2023 dziesięciu wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spółka już pozyskała na ten projekt dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 160 mln złotych.

Na bardzo dobry wynik liczby przewiezionych pasażerów w zeszłym roku (13,61% udziału w rynku według danych UTK) wpływa praca eksploatacyjna. Jak Pan oceni wyniki tej zmiennej?

Tak jak powiedziałem już wcześniej, w roku 2018 pociągi Spółki przejechały o ponad 510 tysięcy pociągokilometrów mniej niż w roku 2017. Największe przewozy mieliśmy w 2016 roku, gdy zaczęliśmy w pełni obsługiwać trasy w trakcji spalinowej na nowo wybudowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej do Gdyni, Kartuz i Kościerzyny. W tamtym roku pociągi PKP SKM przejechały łącznie 5 mln 668 tysięcy pociągokilometrów. Niestety – w kolejnych latach ta praca spadała średnio o 500 tysięcy pociągokilometrów. Tak duże zmiany przekładają się niestety na wyniki osiągane przez Spółkę .

Z poprzednimi zagadnieniami wiąże się wymiar ekonomiczny. Nie znalazłem jeszcze raportu za zeszły rok zatem proszę przybliżyć wyniki finansowe PKP SKM za 2018 rok?

Nasza Spółka za rok 2018 uzyskała dodatni wynik finansowy na poziomie 715 tysięcy złotych i jest to kolejny rok z rzędu, w którym jesteśmy „na plusie”. W roku 2018 po raz pierwszy wykonywaliśmy przewozy na podstawie umowy powierzeniowej zawartej z Województwem Pomorskim, a osiągnięte przez Spółkę przychody z biletów są mniejsze tylko o 1 mln 556 tysięcy złotych, tj. 1.5% mniej, przy spadku pracy eksploatacyjnej o ponad 10% rok do roku. Cieszą nas bardzo te wyniki, które jednoznacznie wskazują, że prowadzona przez nas od dłuższego czasu polityka taryfowa i konsekwentne rozwijanie poszczególnych kanałów dystrybucji biletów przynosi pożądane efekty.

W kwietniu zeszłego roku podpisaliście z CUPT umowę o dofinansowanie zakupu 10 składów EZT. Na jakim etapie znajduje się ten projekt?

Faktycznie, Spółka, zgodnie z zawartą umową z CUPT, otrzymała dofinansowanie tego projektu w wysokości 160 mln złotych. Jego szacowana wartość wynosi ponad 390 mln złotych brutto. Jest to największy projekt inwestycyjny w historii Spółki, dzięki któremu zamierzamy zdecydowanie odmłodzić flotę elektrycznych zespołów trakcyjnych. Obecnie kończymy prace nad ostatecznym opisem przedmiotu zamówienia oraz prowadzimy rozmowy z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskania finansowania tzw. wkładu własnego. Czynności te są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem, a pod koniec tego roku zamierzamy ogłosić postępowanie przetargowe na dostawę pojazdów i zakończyć rozmowy o finansowaniu zakupu.

Czy to wyczerpuje na jakiś czas Wasze plany taborowe?

Zrealizowanie wspomnianego projektu umożliwi nam ustabilizowanie naszej sytuacji taborowej co najmniej do lat 2030 – 2031, przy założeniu, że Spółka będzie realizowała kolejne rozkłady jazdy na poziomie obecnej pracy eksploatacyjnej, tj. ok. 3 mln pociągokilometrów w trakcji elektrycznej. Oczywiście planujemy działania mające na celu pozyskanie następnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Docelowo chcemy zastąpić nowoczesnym taborem wszystkie pojazdy EN 57 i EN71, także te zmodernizowane w roku 2014.

Plany taborowe to jedno, ale czy prawdą jest, że w efekcie zmian prawnych dotyczących szkolenia maszynistów PKP SKM planuje budowę lub zakup własnego symulatora?

PKP SKM w Trójmieście należy do Grupy PKP. Po przeanalizowaniu pod względem ekonomiczno – finansowym oraz organizacyjnym zasadności zakupu własnego symulatora pojazdu trakcyjnego podjęliśmy decyzję o współpracy z innymi podmiotami działającymi na tym rynku, a szczególnie z inną spółką Grupy PKP, tj. CS Natura Tour. Nasza współpraca przy procesie szkolenia maszynistów z tą spółką ma już swoją długoletnią historię ale, co należy podkreślić, w procesie szkolenia i weryfikacji wiedzy maszynistów współdziałamy także z innymi podmiotami mającymi własne symulatory. Zgodnie z umową jeszcze w tym roku na terenie Stacji Postojowej Gdynia Cisowa, czyli na terenie naszej Spółki, CS Natura Tour wybuduje i odda do eksploatacji obiekt szkoleniowy, który zostanie wyposażony w symulator jazdy z wymiennym modułem, umożliwiającym szkolenie i weryfikację wiedzy maszynistów, zarówno na pojazdach elektrycznych jak i spalinowych. Takie działanie w 100% zabezpieczy potrzeby PKP SKM w tym zakresie.

Na ile taki ruch wpłynie na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu?

Wykorzystanie symulatorów w procesie szkolenia oraz cyklicznej weryfikacji wiedzy maszynistów przekłada się bezpośrednio na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, więc jest jak najbardziej konieczne i uzasadnione. Używamy tych urządzeń nie tylko do szkolenia maszynistów i kandydatów do tego zawodu, ale także dyżurnych ruchu, którzy odpowiadają za bezpieczne i terminowe prowadzenie ruchu pociągów po zarządzanej przez nas linii kolejowej nr 250. Zgodnie z umową z PKP PLK S.A nasi dyżurni ruchu, co najmniej raz w roku, przechodzą proces weryfikacji wiedzy z użyciem w pełni profesjonalnego symulatora stanowiska dyżurnego. Takie działania będziemy w najbliższych latach rozwijać. Planujemy także rozmowy o możliwości wykorzystania kolejnego tego typu symulatora, który został oddany do użytku w Technikum Transportowym w Gdyni.

Kolejnym z waszych wielkich projektów jest rozbudowa i zintegrowanie systemów monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na całej linii 250. Jak przebiega ta inwestycja?

Inwestycja ta jest już realizowana od kilku lat. W 2018 roku ramach tego projektu zmodernizowaliśmy i oddaliśmy do eksploatacji perony wraz z przyległą infrastrukturą na stacji Gdynia Chylonia i na przystanku Rumia Janowo. W tym samym roku podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu wraz z robotami budowlanymi dla kolejnego peronu, tj. Gdynia Redłowo. Niestety – część z przeprowadzonych przetargów w roku 2018, m.in. na wykonawców dokumentacji i prace modernizacyjne na dworcu podmiejskim w Gdyni Głównej, czy dla stacji Gdynia Orłowo, nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert lub znaczne przekroczenie przyjętych dla nich budżetów. Przetargi te będą w tym roku powtarzane, po aktualizacji i weryfikacji planów oraz kosztorysów. Projekt, o którym tu mówimy, zakłada, że do końca 2023 roku na linii kolejowej nr 250, której PKP SKM jest zarządcą, już wszystkie 23 stacje oraz przystanki osobowe zostaną zmodernizowane i dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, a perony i miejsca odprawy podróżnych będą wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej i monitoringu.

Wspomniane wcześniej projekty nie wyczerpują nowości w spółce. Warto chyba przybliżyć czytelnikom chociażby o pionierskim w Polsce systemie informowania pasażerów o zakłóceniach w ruchu? Tym bardziej, że szybko znaleźliście naśladowców.

Faktycznie, już od 4 lat PKP SKM, jako jeden z nielicznych na polskim rynku kolejowych przewoźników pasażerskich, użytkuje i rozwija swój własny projekt o nazwie KomPas. Jest to bezpłatna aplikacja, którą można pobrać i zainstalować praktycznie na każdym obecnie używanym urządzeniu wyposażonym w system iOS, Android lub Windows Phone. Aplikacja ta zawiera wszelkie potrzebne dane do zaplanowania podróży pociągami PKP SKM, a także informacje m.in. na temat taryfy Spółki. Bardzo ważnym elementem tego narzędzia jest informator o zakłóceniach w ruchu naszych pociągów na wszystkich trasach, po których te pociągi się poruszają. Informacje do aplikacji wprowadzane są bezpośrednio przez dyspozytorów Spółki, więc możemy zagwarantować ich aktualność. KomPas jest stale rozwijany razem z projektem budowy nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej na linii kolejowej nr 250. Od 2017 roku o zakłóceniach w ruchu pociągów informujemy także na fanpage’u Spółki (SKM Trójmiasto) na Facebooku. To świetne i dobrze przyjęte przez naszych Pasażerów uzupełnienie tradycyjnych kanałów informacji pasażerskiej.

Rozwijacie również nowe kanały sprzedaży biletów, szczególnie w internecie?

Tak. Po wdrożeniu w roku 2017 internetowej sprzedaży biletów PKP SKM i analizie efektów możemy stwierdzić, że ten kanał dystrybucji, ale także inne, takie jak sprzedaż poprzez aplikacje zainstalowane na telefonach komórkowych, z całą pewnością będziemy rozwijali. Analizy wykazały, że taka forma zakupu biletów przez podróżnych jest uzasadniona ekonomicznie i organizacyjnie. Korzyści mają i pasażerowie i przewoźnicy. Rozwój takich kanałów sprzedaży wpisuje się także w politykę państwa, ale także Województwa Pomorskiego. Pragnę przypomnieć, że Spółka PKP SKM od samego początku uczestniczy też w realizowanym na terenie Województwa Pomorskiego projekcie dotyczącym budowy i wprowadzenia do użytkowania systemu sprzedaży i zakupu biletów z wykorzystaniem nowoczesnej platformy sprzedażowej.

W kwestii biletów nie mogę pominąć tematu wspólnego biletu. Z perspektywy PKP SKM Sp. z o.o. zdaje egzamin?

PKP SKM, podobnie jak większość kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce, od wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów 2018/2019, tj. od 9 grudnia 2018r. uczestniczy w projekcie Wspólny Bilet. Sprzedaż tej oferty rozpoczęła się kilka miesięcy temu, więc trudno po upływie tak krótkiego okresu ją ocenić i wysnuwać jakiekolwiek wnioski. Można się o nie pokusić nie wcześniej niż po roku jej funkcjonowania. Przypomnijmy – podróżni otrzymali możliwość zakupu jednego biletu na przejazd pociągami różnych przewoźników uczestniczących w ofercie WB. Ponieważ taryfy kolejowe, w tym też taryfa WB, są degresywne, podróżny zapłaci za jeden bilet na przejazd różnymi pociągami mniej, niż gdyby kupił kilka biletów na przejazd każdym z pociągów odrębnie
PKP SKM w Trójmieście honoruje także wprowadzony do oferty we wrześniu 2018 roku tzw. Pakiet Podróżnika. Pozwala on podróżnemu na kupno kilku biletów na jednym blankiecie. Pasażer ma gwarancję, że cena biletu została skalkulowana wg. najniższej taryfy każdego z przewoźników.

Rozmawiał RK

Reklama

Avatar
MD