Wywiady

Kolejny dobry rok

Prezes zarządu PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o., Maciej Lignowski szerzej o wynikach spółki, planach i rozwiązaniach taborowych oraz inwestycjach.

Panie Prezesie, nadal trwa okres w którym podsumowuje się rok 2018. Przewoźnicy raczej nie są rozczarowani. Jaki był ubiegły rok dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.?

W grudniu 2017 roku przestaliśmy jeździć z Lęborka do Słupska i przekazaliśmy innemu przewoźnikowi część połączeń na odcinku WejherowoLębork. Skutek – nasza praca eksploatacyjna w roku 2018 w stosunku do roku 2017 spadła o 510 tysięcy pociągokilometrów, tj. o ok. 10%. Trzeba też pamiętać, że w 2018 roku kilka gmin, przez które prowadzi nasza linia 250 (GdańskRumia) wprowadziło bezpłatną komunikację miejską dla uczniów. Mimo tych niekorzystnych czynników nasza Spółka przewiozła 42 mln 218 tysięcy podróżnych, tj. o 84 tysiące podróżnych mniej niż w roku 2017. Spadek liczby podróżnych wyniósł więc zaledwie 0,2%. Przy tak dużym spadku pracy eksploatacyjnej osiągnięty wynik przewozowy z pewnością cieszy i jednoznacznie pokazuje, że wzrosły przewozy na pozostałych odcinkach, zarówno w trakcji spalinowej jak i elektrycznej. Spółka ubiegły rok zakończyła także dobrym wynikiem finansowym. Kolejny rok z rzędu wypracowaliśmy zysk, tym razem na poziomie 715 tysięcy złotych.

Wydaję się także, że w końcu będziecie mieli trochę spokoju. Udało się podpisać umowę przewozową na cztery lata w przeciwieństwie do poprzednich jednorocznych?

Z końcem roku 2018 została zawarta przez naszą Spółkę i Województwo Pomorskie nowa umowa przewozowa, która zapewnia nam obsługę tras: Gdańsk Śródmieście – Lębork do końca rozkładu jazdy 2020/2021 oraz Gdańsk/Gdynia – Kartuzy/Kościerzyna/Gdynia do końca rozkładu jazdy 2021/2022. Z pewnością takie rozwiązanie jest korzystniejsze zarówno dla przewoźnika jak i dla organizatora przewozów. Stabilizuje zarówno stronę przychodową jak i kosztową oraz umożliwia lepsze planowanie działalności. Taka stabilizacja jest potrzebna i korzystna nie tylko w sferze ekonomiczno – finansowej, ale także w obszarze pracowniczym, w związku z występującymi coraz częściej trudnościami w pozyskaniu i zatrudnieniu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.
Czy po tym czteroletnim okresie widzi Pan szansę i perspektywy na zawarcie długoletniej umowy przewozowej?
Województwo Pomorskie z końcem roku 2018 zamieściło ogłoszenie o zamiarze zlecenia obsługi transportowej części tras na terenie województwa na okres dłuższy tj. minimum 10 letni. Liczymy na to, że nasza Spółka zostanie zaproszona do negocjacji w tym zakresie. Taka umowa jest nam niezbędna, abyśmy mogli m.in. zrealizować nasz największy obecnie projekt inwestycyjny, dotyczący zakupu do roku 2023 dziesięciu wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spółka już pozyskała na ten projekt dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 160 mln złotych.

Na bardzo dobry wynik liczby przewiezionych pasażerów w zeszłym roku (13,61% udziału w rynku według danych UTK) wpływa praca eksploatacyjna. Jak Pan oceni wyniki tej zmiennej?

MD

Dodaj komentarz