Raport z Polski

Komisja Europejska wspiera inwestycje tramwajowe w Olsztynie i Bydgoszczy

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 1,4 mld euro z funduszy UE dotyczący 14 dużych projektów infrastrukturalnych w 7 państwach członkowskich. Unijne wsparcie obejmie inwestycje tramwajowe realizowane w Bydgoszczy i Olsztynie.   

Pakiet dotyczy kluczowych obszarów, takich jak środowisko, zdrowie, transport i energia dla bardziej inteligentnej, niskoemisyjnej Europy. Celem projektów jest zwiększenie inwestycji na rzecz pobudzenia gospodarki, ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia i dobrostanu społecznego obywateli.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała, że

– W trudnych czasach dla naszego kontynentu ważne jest, aby polityka spójności nadal wspierała gospodarkę z korzyścią dla obywateli. Przyjęte dzisiaj duże projekty pokazują konkretne rezultaty finansowania unijnego, a w szczególności polityki spójności: pomoc dla regionów i miast, które stają się bezpieczniejszym, czystszym i wygodniejszym miejscem dla ludzi i przedsiębiorstw. Wiele z zatwierdzonych projektów przyczynia się również do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki połączonym siłom Komisji Europejskiej, państw członkowskich i regionów można wiele osiągnąć.

 

Do Olsztyna trafi prawie 85 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie to stanowić dodatkową zachętę do korzystania z transportu publicznego i zmniejszy zagęszczenie ruchu, co przyniesie pozytywne skutki środowiskowe dla miasta.