Raport z Polski

Komisja Europejska wspiera inwestycje tramwajowe w Olsztynie i Bydgoszczy

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 1,4 mld euro z funduszy UE dotyczący 14 dużych projektów infrastrukturalnych w 7 państwach członkowskich. Unijne wsparcie obejmie inwestycje tramwajowe realizowane w Bydgoszczy i Olsztynie.   

Pakiet dotyczy kluczowych obszarów, takich jak środowisko, zdrowie, transport i energia dla bardziej inteligentnej, niskoemisyjnej Europy. Celem projektów jest zwiększenie inwestycji na rzecz pobudzenia gospodarki, ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia i dobrostanu społecznego obywateli.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała, że

– W trudnych czasach dla naszego kontynentu ważne jest, aby polityka spójności nadal wspierała gospodarkę z korzyścią dla obywateli. Przyjęte dzisiaj duże projekty pokazują konkretne rezultaty finansowania unijnego, a w szczególności polityki spójności: pomoc dla regionów i miast, które stają się bezpieczniejszym, czystszym i wygodniejszym miejscem dla ludzi i przedsiębiorstw. Wiele z zatwierdzonych projektów przyczynia się również do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki połączonym siłom Komisji Europejskiej, państw członkowskich i regionów można wiele osiągnąć.

 

Do Olsztyna trafi prawie 85 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie to stanowić dodatkową zachętę do korzystania z transportu publicznego i zmniejszy zagęszczenie ruchu, co przyniesie pozytywne skutki środowiskowe dla miasta.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz powiedział, że:

– Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że do naszego miasta – w przeliczeniu – trafi 365 milionów złotych wsparcia. To więcej aż o 188 milionów złotych niż przyznano nam pierwotnie. Te pieniądze pomogą sfinansować budowę ponad sześciu kilometrów tramwajowej trakcji, która pozwoli połączyć Pieczewo ze Śródmieściem oraz dworcem Olsztyn Główny, powstanie niemal 10 km ścieżek rowerowych oraz kupionych zostanie sześć tramwajów.

 

– Coraz bliżej rozpisania kolejnego przetargu na realizację inwestycji. Tym bardziej cieszy decyzja Komisji Europejskiej, przyznająca naszemu miastu dodatkowe wsparcie – dodał.

Szacunkowe, kwalifikowane koszty inwestycji wynoszą ponad 429 milionów złotych.

W Bydgoszczy 38 mln euro z Funduszu Spójności zostanie przeznaczonych na modernizację sieci tramwajowej. Komisja Europejska podkreśliła, że za sprawą tego projektu ok. 350 tys. mieszkańców aglomeracji skorzysta z poprawy komfortu i dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz ograniczenia ruchu drogowego i emisji gazów cieplarnianych.

Poza projektami dotyczącymi inwestycji tramwajowych unijne środki z Funduszu Spójności w wysokości ponad 54 mln euro pozwolą sfinansować inwestycje w północnej i północno-zachodniej Polsce dotyczące linii przesyłowej energetycznej i podstacji elektroenergetycznych. Projekt obejmujący obszar o powierzchni niemal 380 km2, będzie wspierał produkcję i dystrybucję czystej i bezpiecznej energii.

Ponadto, w ramach inwestycji o wartości ponad 76 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska zmodernizuje cztery odcinki linii kolejowych w województwie śląskim o łącznej długości prawie 52 km. Zmniejszy to czas podróży i zanieczyszczenie powietrza, a jednocześnie poprawi interoperacyjność i bezpieczeństwo kolei.

Dodaj komentarz