Inwestycje

Miliardy z KPK dla sprawnych przewozów towarów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają możliwości przewozu towarów po torach dzięki realizacji inwestycji
z Krajowego Programu Kolejowego wartego prawie 70 mld zł. Tylko na sprawniejszy przewóz i obsługę towarów w portach w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie PLK przeznaczą ponad 4 mld zł. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują do 2023 r. wielki program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy o wartości ok. 70 mld zł. Znacząca poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów zarządcy infrastruktury kolejowej w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycjom, takim jak: remonty szlaków towarowych, wyjazdów ze Śląska, czy dojazdów do portów, polepszy się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych, co wpłynie na wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów względem transportu drogowego.
Po pracach zwiększy się przepustowość linii, czyli będzie można uruchamiać więcej pociągów. Składy będą mogły być dłuższe i cięższe, co pozwoli na przewóz większej ilości towarów. Dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem kolejowym ładunek dotrze do celu szybciej i sprawniej. Więcej towarów na torach oznacza mniej ciężarówek na drogach i więcej korzyści dla środowiska.

Szybciej ze śląskich kopalń na północ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 4 mld zł zmodernizują Magistralę Węglową nr 131 na odcinku Chorzów Batory – Zduńska Wola Karsznice. To ważny korytarz towarowy wybudowany 85 lat temu, łączący Śląsk z portami w Trójmieście. Zaplanowano prace na łącznie 165 km linii. Inwestycja zakłada wymianę torów, rozjazdów oraz sieci trakcyjnej. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawną obsługę większej liczby składów towarowych.
Budowa 4 nowych lokalnych centrów sterowania Bytom, Tarnowskie Góry, Herby Nowe i Zduńska Wola Karsznice, w większym stopniu zagwarantuje bezpieczną i płynną jazdę pociągów. Do prowadzenia ruchu z wyższą prędkością zostaną dostosowane obiekty inżynieryjne. Inwestycja obejmie remont blisko 180 obiektów – mostów, wiaduktów i przepustów.
Już towary sprawniej jadą na odcinku Nowa Wieś Wielka – Tczew, gdzie PLK za ok. 70 mln zł wymieniły sieć trakcyjną. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym pozwalają na obsługę większej liczby składów towarowych.
Towary będą mogły być sprawniej obsłużone na północy kraju, gdyż poprawi się również kolejowy dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Prace za ponad 4 mld zł zaplanowano w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie umów na roboty. Dzięki wykonanym pracom porty będą mogły obsługiwać dłuższe i cięższe pociągi, a przewoźnicy towarowi zwiększą swoje możliwości, dzięki skróceniu czasu ładunku i rozładunku większej ilości towarów. Wzrośnie punktualność i szybkość przejazdu pociągów, co wpłynie na wzrost konkurencyjności kolejowego transportu towarowego.
PLK usprawnią także przewóz towarów do portu w Policach. Dzięki budowie nowych torów pociągi towarowe bezpośrednio dojadą do stacji załadunkowej i wyładunkowej. Inwestycja zwiększy konkurencyjność transportów morskich i kolejowych. Dzięki wykonanym w latach 2016-2018 pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. od Szczecina Niebuszewo do stoczni Szczecin, stocznia Szczecin odzyskała zawieszone w 2008 r. połączenie z siecią kolejową. Przywrócone połączenie kolejowe zwiększyło możliwości produkcyjne stoczni. Inwestycja realizowana była z budżetu państwa.

Po nowych torach z Częstochowy do Magistrali Węglowej

Tworzy się wygodne połączenie z Częstochowy do Magistrali Węglowej, które zapewni sprawny przejazd pociągów towarowych do portów w Trójmieście. O ok. kwadrans skróci się czas jazdy dzięki zwiększonej prędkości pociągów na linii Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. Do końca pierwszego kwartału 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 235 mln zł wymienią 47 km torów, sieci trakcyjnej i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Już położono 24 km nowych torów i zmodernizowano most kolejowy na rzece Warta w Ważnych Młynach.
Lepsze parametry linii przyczynią się do przewozu większej liczby ładunków i pozwolą lepiej wykorzystać tę trasę. Rewitalizacja linii będzie impulsem do rozwoju firm w regionie i wpłynie na wzrost efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego. Prace zapewnią sprawny i bezpieczny przewóz towarów od Częstochowy do „Węglówki”, czyli do linii łączącej Śląsk z portami w Gdańsku i w Gdyni.

Sprawny transport z Rybnickiego Okręgu Węglowego

Bezpieczny przewóz ładunków będzie po inwestycji na odcinku Toszek Północ – Stare Koźle. Ta ważna trasa kolejowa na Górnym Śląsku pozwala na transport m.in. węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni.
Na trasie Toszek Północ – Stare Koźle PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymieniły już 30 z 40 km torów i sieci trakcyjnej. Ponad połowa, bo 16 z 30 nowych rozjazdów już gwarantuje płynną jazdę składów towarowych. Sprawniejszy i szybszy transport umożliwi przebudowa 51 obiektów inżynieryjnych. Gotowe są już 3 z 5 mostów. Kończy się remont 67-metrowego mostu nad Kanałem Gliwickim. Po modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. PLK wyremontują także 10 nastawni kolejowych. Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko warta jest ok. 180 mln zł.

Więcej pociągów towarowych na kolejowej obwodnicy Katowic

Jeszcze w tym roku planowane jest zakończenie inwestycji PLK za 370 mln zł na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze. Rewitalizacja tej linii to korzyści dla transportu w Rybnickim Okręgu Węglowym, która jest ważnym fragmentem południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego. Dzięki pracom będzie ciszej i zwiększy się przepustowość linii, czyli możliwość kursowania większej liczby pociągów. Dzięki szybszym wyjazdom pociągów towarowych z Rybnickiego Okręgu Węglowego, kolej stanie się bardziej konkurencyjna względem innych środków transportu.
Już od czerwca składy towarowe przyspieszą na odcinku Chybie – Sumina. Od września natomiast sprawniejszy i szybszy przewóz towarów będzie na odcinku Sumina – Nędza. W ramach kończącej się inwestycji wymieniono już większość z 60 km torów i sieci trakcyjnej. Wyremontowano 36 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty, wiadukty i przepusty. O bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zadbają dyżurni pracujący w 9 wyremontowanych i nowoczesnych nastawniach.

Sprawny transport w Zagłębiu Miedziowym

Prace na linii Legnica – Rudna Gwizdanów to największa obecnie prowadzona inwestycja kolejowa na Dolnym Śląsku. Łączy ona kopalnie rud miedzi w rejonie Lubina i Polkowic z hutami w Głogowie i Legnicy. Modernizacja linii obejmuje tory, rozjazdy, sieć trakcyjną i systemy teletechniczne. Już sprawniej kursują składy towarowe po nowym torze na odcinku Legnica – Lubin. W lutym na tym szlaku zakończono prace, które objęły z kolei trasę na odcinku Lubin – Rudna Gwizdanów.
Na całym 40-kilometrowym odcinku z Legnicy do Rudnej Gwizdanowa przebudowywanych będzie łącznie 65 obiektów inżynieryjnych. W Koźlicach będzie nowy wiadukt. Modernizacja 16 przejazdów kolejowo-drogowych zwiększy poziom bezpieczeństwa. Realizacja inwestycji w ramach Krajowego Programu Kolejowego za ponad 240 mln zł przyczyni się do poprawy warunków przewozu towarów.

Bezpieczna trasa dla dużych towarów

Za 155 mln zł ze środków budżetowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały ok. 40 km linii od Grabowna Wielkiego przez Milicz w stronę Krotoszyna. Zwiększono przepustowość trasy i podniesiony został poziom bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja poprawia możliwości transportu towarów koleją m.in. między Dolnym Śląskiem a Wielkopolską. Dobry stan tej linii to m.in. ograniczanie ładunków na drogach i odciążenie innych tras kolejowych, przeznaczonych głównie dla ruchu pasażerskiego.
Wyremontowane wiadukty i przepusty pozwalają na prowadzenie ciężkich składów pociągów towarowych o nacisku do 221 kN/oś. Jest to istotne, gdyż linia Grabowno Wielkie – granica woj. dolnośląskiego, to odcinek trasy przeznaczonej do przewozów dużych, ponadnormatywnych ładunków z Wrocławia na północ kraju.
Nadodrzanka, czyli linia 273, to ważny korytarz towarowy dla przewozu ładunków z Dolnego Śląska do portu morskiego w Szczecinie i Świnoujściu. Prace na tej linii za 150 mln zł już pozwalają na sprawne prowadzenie cięższych pociągów na dolnośląskim i lubuskim odcinku. Pociągi przejeżdżają po dwóch nowych torach na odcinkach Rudna Gwizdanów – Głogów oraz Drzeńsko – Kostrzyn – Bielin. Łącznie to ok. 90 km linii. Wymieniono tory, wzmocniono podłoże i ułożono nową sieć trakcyjną. Sprawny i bezpieczny ruch kolejowy zapewniają nowe rozjazdy, które pozwalają pociągom na płynną zmianę toru oraz nowoczesne systemy przekaźnikowo-komputerowe do sterowania ruchem (m.in. w Kowalowie, Laskach Lubuskich i Ługach Górzyckich).

Sprawny przewóz towarów przez granice

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestują również w poprawę infrastruktury na przejściach granicznych. W ramach Krajowego Programu Kolejowego na liście jest 8 projektów o łącznej wartości 245 mln zł. To przejścia w Braniewo – Mamonowo, Kuźnica Białostocka – Grodno, Siemianówka – Swisłocz, Dorohusk – Jagodzin, Werchrata – Rawa Ruska, Terespol – Brześć. Po pracach zwiększy się przepustowość stacji. Towary będą mogły być szybciej odprawiane, dzięki czemu wzrośnie konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę. Prace trwają już m.in. w rejonie przejścia Skandawa – Żeleznodorożnyj oraz Medyka – Mościska.
Poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów PLK, zarządcy infrastruktury kolejowej w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Inwestycje przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju. Już PLK szykują projekty na nową perspektywę. Trwają przygotowania m.in. do modernizacji linii Węglowej na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Tczew oraz do budowy nowego toru z Tczewa do Trójmiasta.

RK

Reklama

Avatar
MD