Inwestycje

Miliardy z KPK dla sprawnych przewozów towarów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają możliwości przewozu towarów po torach dzięki realizacji inwestycji
z Krajowego Programu Kolejowego wartego prawie 70 mld zł. Tylko na sprawniejszy przewóz i obsługę towarów w portach w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie PLK przeznaczą ponad 4 mld zł. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują do 2023 r. wielki program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy o wartości ok. 70 mld zł. Znacząca poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów zarządcy infrastruktury kolejowej w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycjom, takim jak: remonty szlaków towarowych, wyjazdów ze Śląska, czy dojazdów do portów, polepszy się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych, co wpłynie na wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów względem transportu drogowego.
Po pracach zwiększy się przepustowość linii, czyli będzie można uruchamiać więcej pociągów. Składy będą mogły być dłuższe i cięższe, co pozwoli na przewóz większej ilości towarów. Dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem kolejowym ładunek dotrze do celu szybciej i sprawniej. Więcej towarów na torach oznacza mniej ciężarówek na drogach i więcej korzyści dla środowiska.

Szybciej ze śląskich kopalń na północ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 4 mld zł zmodernizują Magistralę Węglową nr 131 na odcinku Chorzów BatoryZduńska Wola Karsznice. To ważny korytarz towarowy wybudowany 85 lat temu, łączący Śląsk z portami w Trójmieście. Zaplanowano prace na łącznie 165 km linii. Inwestycja zakłada wymianę torów, rozjazdów oraz sieci trakcyjnej. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawną obsługę większej liczby składów towarowych.
Budowa 4 nowych lokalnych centrów sterowania Bytom, Tarnowskie Góry, Herby NoweZduńska Wola Karsznice, w większym stopniu zagwarantuje bezpieczną i płynną jazdę pociągów. Do prowadzenia ruchu z wyższą prędkością zostaną dostosowane obiekty inżynieryjne. Inwestycja obejmie remont blisko 180 obiektów – mostów, wiaduktów i przepustów.
Już towary sprawniej jadą na odcinku Nowa Wieś Wielka – Tczew, gdzie PLK za ok. 70 mln zł wymieniły sieć trakcyjną. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym pozwalają na obsługę większej liczby składów towarowych.
Towary będą mogły być sprawniej obsłużone na północy kraju, gdyż poprawi się również kolejowy dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Prace za ponad 4 mld zł zaplanowano w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie umów na roboty. Dzięki wykonanym pracom porty będą mogły obsługiwać dłuższe i cięższe pociągi, a przewoźnicy towarowi zwiększą swoje możliwości, dzięki skróceniu czasu ładunku i rozładunku większej ilości towarów. Wzrośnie punktualność i szybkość przejazdu pociągów, co wpłynie na wzrost konkurencyjności kolejowego transportu towarowego.
PLK usprawnią także przewóz towarów do portu w Policach. Dzięki budowie nowych torów pociągi towarowe bezpośrednio dojadą do stacji załadunkowej i wyładunkowej. Inwestycja zwiększy konkurencyjność transportów morskich i kolejowych. Dzięki wykonanym w latach 2016-2018 pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. od Szczecina Niebuszewo do stoczni Szczecin, stocznia Szczecin odzyskała zawieszone w 2008 r. połączenie z siecią kolejową. Przywrócone połączenie kolejowe zwiększyło możliwości produkcyjne stoczni. Inwestycja realizowana była z budżetu państwa.

MD

Dodaj komentarz