Tabor

NEWAG zaprezentował nowe lokomotywy w barwach PKP Intercity

PKP Intercity oraz firma Newag zorganizowały konferencję prasową dot. 20 nowych lokomotyw EU 160 Griffin, które jeździć będą w barwach PKP Intercity.

– To cieszy, kiedy po raz kolejny możemy uczestniczyć w takiej uroczystości, kiedy PKP Intercity wzbogaca się o 20 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych, które będą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego naszego kraju – mówiła Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. – Lokomotywy na polskie tory wyruszą już w lipcu.

Kontrakt na 30 nowych lokomotyw elektrycznych wynosi ponad pół miliarda złotych. Obecnie oddana została 20. Kolejne dziesięć dostarczone zostaną w najbliższych miesiącach.

Umowę na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin Newag podpisał w maju 2018 r. We wrześniu 2018 r. rozszerzona została o 10 dodatkowych pojazdów w tzw. prawie opcji. Wartość kontraktu po rozszerzeniu wzrosła do 551,4 mln zł brutto.

– Po raz kolejny możemy potwierdzić, że rząd PiS dotrzymuje słowa – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Czy państwo pamiętacie rok 2016 i nasze deklaracje, że polska kolej będzie bezpieczna, komfortowa i przewidywalna? Wówczas wielu się uśmiechało i mówiło, że to niemożliwe. W tym przypadku – w przypadku determinacji rządu – nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba chcieć zmieniać kolej, zmieniać Polskę i dynamizować polską gospodarkę. Te lokomotywy to wspaniała, polska myśl inżynierska Newagu. Wielokrotnie rozmawiałem z prezesem firmy i obserwowałem, jak pracuje nowoczesny polski zakład. To, ze polscy inżynierowie potrafią, tego dziś mamy przykład. Wraz z zastrzykiem nowoczesnego sprzętu zmieniamy jakość połączeń kolejowych.

 

Jak podkreślił minister Adamczyk, nowe lokomotywy NEWAG dla PKP Intercity to owoce zainicjowanego przed 4-laty programu taborowego.

– Dążymy do tego, by każda złotówka wydawana w Polsce na tego typu projekty w Polsce zostawała – zaznaczał Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

W konferencji uczestniczyła także Joanna Olech, p.o. dyrektora CUPT.

– Projekt, którego dziś jesteśmy świadkami, nie mógłby zaistnieć bez unijnego wsparcia – mówiła. – Ten projekt to wielki sukces. Warto jednak przypomnieć, że projekty taborowe to istotna część działalności CUPT i z wielką radością wspieramy beneficjentów, którzy wdrażają tego rodzaju projekty.

 

Jak zapewnił prezes zarządu NEWAG Zbigniew Konieczek, w ciągu najbliższych miesięcy dostarczone zostaną kolejne lokomotywy w tzw. prawie opcji.

– Oddajemy w ręce PKP Intercity 20. lokomotywę, a wkrótce także i 30. – podkreślał w trakcie konferencji prasowej.

 

O rekordowym czasie realizacji kontraktu mówił także Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Spółka od lat dynamicznie się rozwija i inwestuje w tabor – mówił Chraniuk. – Gratuluję prezesowi Newag, że tak szybko powstało pierwszych 20 lokomotyw. Za moment dostaniemy kolejne – 30 pojazdów trafi do nas w ciągu 30 miesięcy. To historyczny projekt! Dzięki niemu możemy realizować duży program powrotu pasażerów do kolei. W ubiegłą niedzielę wróciło do nas 90 tys. podróżnych, a jeszcze niedawno przecież realizowaliśmy przejazdy przy frekwencji 5 tys. osób. To ogromny skok.

 

Dodaj komentarz