global Inwestycje Przewozy towarowe Wydarzenia

ÖBB Rail Cargo Group w rok przetransportowała 8 mln odpadów

ÖBB Rail Cargo Group zorganizowała przyjazny dla środowiska transport odpadów. Rocznie spółka przewozi 8 mln ton odpadów. Taki ładunek musiałoby przewieźć 460 tys. ciężarówek. Kolej zapobiega emisji ponad 80 tys. ton dwutlenku węgla, który ciężarówki emitowałyby do atmosfery.

Obecnie około 8 milionów ton, czyli około 12 procent wszystkich odpadów w Austrii, jest transportowanych przez RCG. Potencjał jest znacznie wyższy. Całkowita ilość odpadów w Austrii w 2018 roku wyniosła około 66 mln ton. (Źródło: Raport stanu 2020 „Wykaz gospodarki odpadami w Austrii”, Federalne Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii). Odpady kolejowe, takie jak odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady z gospodarstw domowych, a także popiół i żużel, odpowiadają kolejowemu transportowi towarowemu ze względu na ich masę, wagę oraz charakter i rodzaj załadunku.

Grupa ÖBB Rail Cargo przewozi wszelkiego rodzaju towary, zaopatruje firmy produkcyjne w surowce, utrzymuje przepływ towarów na kontynencie euroazjatyckim i zapewnia bezpieczeństwo dostaw. W związku z tym RCG oferuje również dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie transportu odpadów (od klasycznych wagonów towarowych po innowacyjne rozwiązania kontenerowe), ponieważ innowacja i elastyczność również odgrywają tu kluczową rolę. Aby połączyć zalety przyjaznej dla środowiska kolei z zaletami elastycznego drogowego transportu towarowego, RCG stosuje między innymi tzw. System MOBILER – hydrauliczne urządzenie podnoszące do szybkiej i nieskomplikowanej obsługi specjalnych kontenerów MOBILER. Ponieważ nie jest do tego potrzebny ani dźwig, ani bocznica, system nadaje się szczególnie do rozwoju ośrodków przemysłowych bez bezpośredniego połączenia kolejowego. Przy użyciu obecnie 1000 kontenerów RCG MOBILER przetransportowano już 1 milion ton różnych towarów w sposób przyjazny dla środowiska.

W porównaniu z drogowym transportem ciężarowym, kolejowy transport towarowy jest bardziej przyjazny dla klimatu i, z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej wydajny. W Austrii oznacza to 40 razy mniej CO2 w porównaniu z transportem drogowym. W całej UE ruch ciężarówek powoduje trzykrotnie wyższe koszty zewnętrzne niż kolejowe przewozy towarowe, w Austrii nawet 3,6 razy wyższe, ponieważ ze względu na wyższy udział energii odnawialnej ślad węglowy prądu trakcyjnego jest lepszy niż średnia UE. Aby przyspieszyć zmianę ruchu ekologicznego, ÖBB Rail Cargo Group inwestuje w czyste źródło prądu trakcyjnego. W Austrii wszystkie pociągi towarowe RCG są zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii od lata 2018 r.

Jako największa austriacka firma zajmująca się ochroną klimatu, ÖBB zaoszczędziła już około 4,2 miliona ton CO2 rocznie dzięki usługom transportowym. Aby Austria mogła osiągnąć obiecane cele w zakresie ochrony klimatu, do 2030 r. Trzeba zaoszczędzić około 8 mln ton CO2 w samym sektorze transportu. Bez dalszych zmian w ruchu drogowym i lotniczym na kolej i transport publiczny nie będzie możliwe osiągnięcie austriackich celów klimatycznych. W związku z tym cel Strategii Ochrony Klimatu ÖBB 2030 jest jasny: neutralność CO2 w sektorze mobilności do 2030 roku.