Przewozy towarowe

Pierwszy przewóz nowymi wagonami intermodalnymi LOTOS Kolej

Nowe platformy do przewozów intermodalnych LOTOS Kolej ukończyły swoje pierwsze zlecenie. W poniedziałek 28 lipca dotarły do leżącego niedaleko granicy niemiecko-holenderskiej miasta Krefeld. To pierwsze 22 z 324 wagonów zakupionych przez LOTOS Kolej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Nowoczesne platformy intermodalne dotarły na gdańską bocznicę spółki LOTOS Kolej 20 lipca i od razu rozpoczęły pracę dla klienta zewnętrznego, koordynującego od strony logistycznej przewóz kontenerów z Chin do Niemiec w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Pociąg z nowymi wagonami – platformami liczył 600 m długości oraz 88 TEU pojemności. Pokonał trasę z Małaszewicz do miasta Krefeld liczącą ponad 1,3 tys. km.

Podpisane w pierwszej połowie 2020 roku umowy w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej” dotyczą 324 wagonów-platform. Łączna wartość podpisanych umów to 191,5 mln zł. Podlegają one dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 65,1 mln zł. Wartość całego Projektu „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej” wynosi około 214,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 74,3 mln zł.

– Dofinansowanie zakupu wagonów poprzez projekt „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej” wpisuje się w potrzeby rozwojowe spółki. Poprzez inwestycje w tabor, stajemy się konkurencyjni wobec przewoźników samochodowych. Wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcą rozwijać przewozy intermodalne wraz z nami – powiedział Jaromir Falandysz, wiceprezes Zarządu LOTOS Kolej.