Pasażer

PKP Intercity bije kolejne rekordy

Ponadto w ramach strategii do 2023 r. PKP Intercity planuje modernizacje ponad 700 wagonów oraz zakup 185 nowych. Znajdą się wśród nich pojazdy przedziałowe i bezprzedziałowe, pierwszej i drugiej klasy, gastronomiczne oraz do przewozu rowerów, wielofunkcyjne wagony COMBI, a także wagony ze „Strefą Małego Podróżnika”. Pasażerowie skorzystają również z 19 nowych i 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz dwóch składów typu push-pull. Zarówno wagony, jak i elektryczne zespoły trakcyjne wyposażone będą w WiFi, wygodne fotele, klimatyzację oraz udogodnienia dla rodzin czy rowerzystów. Pojazdy przystosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – poruszających się na wózkach czy osób niewidzących lub niedowidzących. PKP Intercity kupi 118 lokomotyw elektrycznych (jedno- i wielosystemowych) oraz spalinowych, a także zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych (EU/EP07, EP08 oraz SM42). Część lokomotyw, wagonów i EZT-ów będzie przystosowana do prędkości 200 km/h lub wyższej.


– To największy program inwestycyjny w historii spółki. W ramach partnerstwa innowacyjnego i współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju opracowujemy nowatorskie projekty taborowe. Program obejmuje modernizację i zakup wagonów, lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). W sumie w ramach zaktualizowanej strategii nasza spółka zmodernizuje ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych. Nowe pojazdy będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest również modernizacja 16 stacji postojowych. Zwiększy się liczba połączeń nie tylko krajowych, ale również międzynarodowych.
– zaznaczył Marek Chraniuk.

 

 

RK