Pasażer

PKP Intercity bije kolejne rekordy

Narodowy przewoźnik przeżywa prawdziwy renesans. Kolejny rok był rekordowy dla PKP Intercity tak pod względem ilości przewiezionych pasażerów, jak i pracy przewozowej.

Wyniki, jakie osiągnęła spółka PKP Intercity, oznaczają, że rok 2017 był rekordowy. Potwierdza to, że pasażerowie powoli i systematycznie wracają na kolej. Jeśli bowiem porównać lata 2017 i 2016, to wyraźnie widać, że w roku ubiegłym z pociągów PKP Intercity skorzystało 42,8 mln klientów, czyli o blisko 4,3 mln więcej niż w roku poprzednim. Przyniosło to aż 11 proc. przyrost podróżnych. Wzrost liczby przewiezionych osób oznaczał również wyższe wyniki pracy przewozowej. Ta w zeszłym roku zatrzymała się na liczbie 10,4 mld pasażerokilometrów przy 9,5 mld w 2016 r.

Przytoczone powyżej wyniki przekładają się na to, że już drugi rok z rzędu PKP Intercity osiągnęła dodatni wynik finansowy. Tym razem było to około 270 mln zł. Spowodowało to też, że Fitch Rating podniósł długoterminowy rating dla spółki w walucie krajowej i obcej do BBB+. Podniesiony został również długoterminowy rating krajowy z A+ do AA. Perspektywa ratingów jest stabilna.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników w 2017 r. Coraz więcej osób wybiera podróż koleją zamiast samochodem czy samolotem. W 2017 r. przewieźliśmy 42,8 mln osób, podczas gdy w 2016 r. – 38,5 mln, a zatem w tym roku przewieźliśmy o 11 proc. więcej podróżnych. Szczególnie cieszymy się, że co roku wzrasta liczba podróżnych wybierających się na wakacje naszymi pociągami. Od czerwca do końca sierpnia z naszych usług skorzystało o ponad 1,3 mln pasażerów więcej niż w sezonie letnim 2016 r. – powiedział Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Na pozytywne wyniki przewoźnika wpływ miało również wprowadzenie nowych rozwiązań, umożliwiających szybsze planowanie podróży. Strona intercity.pl pozwala na zakup biletu z przesiadką. Natomiast od września wraz z POLREGIOPKP SKM w Trójmieście bilet można zakupić na jednym blankiecie w ramach Wspólnego Biletu. Wzrost zanotowano także w segmencie sprzedaży biletów elektronicznych sprzedawanych drogą internetową. W 2017 r. udział sprzedaży biletów zakupionych zdalnie wyniósł 41 proc. w porównaniu z 37 proc. w 2016 r. PKP Intercity odnotowuje coraz większe zainteresowanie zakupem biletów za pośrednictwem strony intercity.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej.
Co szczególnie wartościowe, w zeszłym roku odnotowano wzrost liczby pasażerów we wszystkich grupach klientów. Rok 2017 to o 30 proc. więcej rodzin, 17 proc. więcej seniorów i 7 proc. studentów, którzy skorzystali z oferty PKP Intercity. Największe wzrosty liczby pasażerów odnotowano na trasach:
KrakówPrzemyśl (93 proc.),
KrakówRzeszów (61 proc.),
BiałystokWarszawa (43 proc.),
OlsztynWarszawa (32 proc.).

PKP Intercity wprowadziła także procedury dotyczące organizowania przejazdów osób niepełnosprawnych. Osoba taka może skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki połączeń, w której zawarto informacje o składach przystosowanych do przewozu podróżnych z niepełnosprawnościami. Ponadto zostały zorganizowane szkolenia dla konduktorów i kierowników pociągów w udzielaniu pomocy pasażerom z niepełnosprawnościami. Program ma celu rozwinięcie umiejętności wspierania osób niewidomych, o ograniczonej sprawności ruchowej i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W obszarze taboru PKP Intercity zaktualizowała swoją strategię taborową na lata 2016–2020 z perspektywą do 2023 r. Przewoźnik zakłada inwestycje na poziomie 7 mld zł na modernizacje i zakup nowych pociągów. Modernizując i kupując nowe pociągi, PKP Intercity zainwestuje w komfort pasażerów.
Spółka zaczęła współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie opracowania innowacyjnych projektów taborowych. W ramach partnerstwa innowacyjnego, wraz z producentami i instytutami badawczymi, PKP Intercity planuje zrealizować trzy projekty taborowe. Do końca 2023 r. PKP Intercity zamierza zaprojektować i kupić: 25 lokomotyw elektrycznych, 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 składy typu push-pull. Po jazdy mają być przystosowane do prędkości 160–230 km/h. W ramach tego modelu przewoźnik zamierza docelowo pozyskać: 38 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 52 lokomotywy elektryczne oraz 15 składów typu push-pull.

Dodaj komentarz