Wywiady

PKP PLK wprowadzają nową jakość w podróżowaniu koleją w aglomeracji warszawskiej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmieniają kolej w Warszawie i regionie. Modernizowane są stacje, budowane są nowe wiaty, windy i platformy. W kolejnych latach powstaną dodatkowe tory na liniach wokół Warszawy. O miliardowych inwestycjach, które poprawiają komfort podróżowania w stołecznej aglomeracji, rozmawiamy z Ireneuszem Merchelem, Prezesem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Panie Prezesie, jakie kolejowe inwestycje przeprowadzono w ostatnich latach w Warszawie?

Zacznijmy od liczb. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie największy program inwestycyjny w historii. Krajowy Program Kolejowy, bo o nim mowa, obejmuje 230 projektów w całym kraju o wartości blisko 76 mld złotych. Ta rekordowa kwota pokazuje, jak bardzo zmienia się kolej nie tylko w całej Polsce, ale też w Warszawie. Tylko w ubiegłym roku zrealizowaliśmy kilka kluczowych dla warszawiaków projektów. Za ponad 200 mln zł zmodernizowaliśmy linię obwodową z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej, za 285 mln zł przebudowaliśmy linię z Warszawy Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego, a za ponad 75 mln zł wykonaliśmy inwestycje na kolejowym moście Gdańskim, dzięki czemu konstrukcja stała się bardziej wytrzymała i dostosowana do wyższych prędkości.

Co to wszystko oznacza dla pasażerów?

W praktyce to oznacza, że podróżni zyskali między innymi nowoczesne perony. Stoją na nich nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Obiekty zapewniają dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wyposażone są w windy, nowe oświetlenie, platformy i ścieżki prowadzące dla niewidomych. Dzięki nowoczesnym obiektom inżynieryjnym i urządzeniom sterowania ruchem zwiększyło się bezpieczeństwo prowadzenia ruchu oraz przepustowość linii kolejowych. Przewoźnicy mogą uruchamiać na nich więcej połączeń, a pociągi jadą szybciej i sprawniej. To bardzo istotne, ponieważ codziennie do Warszawy dojeżdżają tysiące pasażerów z okolicznych miejscowości.

Dla mieszkańców stolicy ważne są też nowe przystanki kolejowe. Co się zmienia w tym zakresie?

W listopadzie 2019 roku oddaliśmy do użytku nowy przystanek Warszawa Powązki. O tym, jak bardzo był potrzebny, świadczy liczba podróżnych, którzy korzystają z niego w godzinach szczytu komunikacyjnego. Rozpoczęliśmy pierwsze prace na przystanku Warszawa Targówek, który ułatwi podróże mieszkańcom Targówka i Pragi Północ. Nowe perony w tej lokalizacji umożliwią wygodną przesiadkę do drugiej linii metra i na inne środki transportu publicznego. Poprawę dojazdu do szpitala na Szaserów oraz na nowe osiedla na Grochowie zapewni przystanek Warszawa Wiatraczna, który zbudujemy do 2023 roku. Ponadto w ramach tzw. Master Planu nowe przystanki Warszawa de Gaulle’a i Warszawa Solec powstaną na linii średnicowej.

Master Plan będzie miał duże znaczenie dla kolei w Warszawie. Czym jest ten dokument?

Master Plan ma za zadanie określić kierunki rozwoju sieci kolejowej na terenie aglomeracji. To strategiczny dokument przyjęty przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2019 roku, który  programuje rozwój infrastruktury kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym. To przebudowa warszawskiej linii średnicowej, nowe przystanki, więcej połączeń kolejowych w stolicy oraz sprawne łączenie ruchu aglomeracyjnego, dalekobieżnego i przewozów towarowych. Dzięki nowym rozwiązaniom, po linii średnicowej podmiejskiej pociągi pojadą co 2,5 minuty, a nowe urządzenia sterowania zwiększą poziom bezpieczeństwa. Planujemy inwestycje nie na rok, dwa, czy pięć lat do przodu, ale myślimy o dużo dalszej perspektywie. Uwzględniamy modernizację linii i budowę nowych. Chcemy, aby każda linia dochodząca do Warszawy miała 4 tory. Dwa mają być przeznaczone dla ruchu dalekobieżnego i towarowego, a dwa dla ruchu aglomeracyjnego.

Jak na tych inwestycjach zyska region oraz stolica?

Obecnie większość linii prowadzących do Warszawy ma dwa tory. Muszą z nich korzystać zarówno składy podmiejskie, jak i pociągi dalekobieżne i towarowe. To skutkuje ograniczoną przepustowością. Dzięki budowie dodatkowych torów pasażerowie zyskają lepsze warunki podróży, a ruch lokalny zostanie odseparowany od dalekobieżnego. Dojazd do pracy oraz szkoły będzie szybszy i wygodniejszy, jeszcze bardziej przewidywalny, a dzięki zwiększeniu przepustowość można wprowadzić więcej połączeń, będzie możliwość wprowadzenia cyklicznego rozkładu jazdy. Skorzysta na tym także ruch dalekobieżny, bo więcej torów, to więcej połączeń między dużymi miastami – np. Lublinem, Poznaniem czy Gdańskiem.

Na której linii w pierwszej kolejności zostanie zrealizowane to założenie?

W najbliższych latach modernizowana będzie linia otwocka. Dziś od Warszawy Wschodniej do Otwocka są dwa tory. Kiedy skończymy prace, będą cztery tory. To będzie ogromna zmiana, bo oprócz lepszej komunikacji, pasażerowie zyskają też odnowione przystanki. Jeden z nich – Warszawa Gocławek, przeniesiemy bliżej wiaduktu na ul. Marsa, co ułatwi dostęp do autobusów komunikacji miejskiej. Zmieni się zupełnie komfort podróżowania na tej trasie, a przewoźnicy będą mogli uruchamiać więcej pociągów. W ubiegłym roku ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla czterech torów na linii do Tłuszcza, w tym budowy nowej łącznicy z Warszawy Wschodniej do Marek. W tym roku zleciliśmy również studium wykonalności dla czterech torów z Warszawy Alei Jerozolimskich do Piaseczna z opcją przedłużenia do Czachówka Południowego. Chcemy, aby powstały tam dwa dodatkowe zelektryfikowane tory, które ułatwią dojazdy do Warszawy przede wszystkim mieszkańcom Piaseczna i Nowej Iwicznej. Dzięki temu będzie możliwość uruchamiania na tej trasie większej liczby połączeń, które odciążą przepełnione autobusy podmiejskie. O tym, że rozwiązanie z czterema torami spisuje się doskonale, świadczy na przykład linia kolejowa z Warszawy Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego.

Dodatkowe tory zyska też linia do Legionowa. Co tam się zmieni?

Mamy plan, aby z Warszawy Wschodniej do Warszawy Pragi prowadziło aż 6 torów. Aktualnie cały ruch towarowy oraz ruch pasażerski w kierunku północnym musi się mieścić na dwóch torach, co znacznie ogranicza przepustowość całego Warszawskiego Węzła Kolejowego. W najbliższych latach chcemy stworzyć oddzielne pary torów dla pociągów aglomeracyjnych i regionalnych, dla pociągów dalekobieżnych oraz dla pociągów towarowych. Pozwoli to na wprowadzenie rozkładu jazdy, który będzie odpowiadał rzeczywistym potrzebom i wymaganiom pasażerów. Dzięki tej inwestycji powstanie też możliwość uruchomienia linii SKM z Warszawy Gdańskiej do Warszawy Rembertów, która nie będzie powodowała opóźnień innych pociągów jadących linią do Gdańska. Ponadto chcemy, aby na odcinku od Warszawy Pragi do Legionowa powstał dodatkowy tor. Dzięki temu będą tam cztery tory, co także znacząco poprawi sytuację na tej linii.

Czy to wszystkie planowane inwestycje wokół Warszawy?

Zgodnie z założeniami Master Planu zmodernizowane zostaną także inne linie w okolicach Warszawy. Planujemy dobudowę dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna wraz z rozbudową układu torowego na stacji Sulejówek Miłosna. Zasadność dalszej rozbudowy linii do Mińska Mazowieckiego do czterech torów zostanie zweryfikowana w studium wykonalności. Nie zapominamy też o linii do Sochaczewa. Rozważamy tam budowę dwóch dodatkowych torów, ale ostateczna decyzja w tym zakresie będzie zależała od ruchu, jaki będzie odbywał się na planowanej linii do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Te wszystkie inwestycje to zupełnie nowa jakość podróży, którą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzają na stołeczne tory.

Skąd mogłyby pochodzić środki na realizację tak wielu inwestycji?

Wszystkie projekty są na liście potencjalnych projektów do realizacji w ramach Krajowego Programu Kolejowego na lata 2021 – 2027. Sądzę, że uda nam się pozyskać finansowanie na te inwestycje. Jednak będzie to uzależnione od dostępności środków finansowych z funduszy unijnych, a także decyzji na poziomie rządowym. Liczymy jednak na to, że na tak ważne inwestycje znajdą się środki finansowe, co pozwoli nam nadal korzystnie zmieniać kolej w aglomeracji warszawskiej.

Reklama