Aktualności

Plany na rok 2019

Kolej jest ważną gałęzią transportu w naszym kraju. Zależy nam więc na podnoszeniu jakości usług i pełnieniu wymagań stawianych wobec rynku przewozów pasażerskich oraz – co najważniejsze – oczekiwań naszych klientów. Zatem przygotowujemy się już do następnych inwestycji.

W tym roku przewidujemy dalszy postęp prac zmierzających do pozyskania nowoczesnego taboru i podniesienia jakości jego przygotowania do wyjazdu na tory. Zaplanowana jest więc realizacja umów na modernizację lub zakup taboru oraz budowy stacji postojowych. Planowane przetargi lub rozstrzygnięcia przetargów dotyczą: modernizacji 10 wagonów na wagony gastronomiczne, zakupu 10 nowych (lekkich) lokomotyw manewrowych, a także modernizacji podczas P5 20 lokomotyw EU/EP07 do prędkości 160 km/h i modernizacji podczas P5 13 lokomotyw manewrowych SM42 na dwuagregatowe z funkcją zasilania wagonów w energię elektryczną. Już otworzyliśmy oferty i je analizujemy na zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych i modernizację podczas P5 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74. W tym roku zaplanowano realizację 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej o wartości ponad 93 mln zł. Te zadania wykonamy we Wrocławiu, w Warszawie, Gdyni, Przemyślu, Lublinie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu.
Na listopad tego roku mamy zaplanowane zakończenie montażu Wi-Fi we wszystkich składach Pendolino. Pierwszy pojazd wyposażony w Wi-Fi został oddany w grudniu 2018 roku, a drugi w styczniu tego roku. Kolejne udostępnimy zgodnie z przyjętym harmonogramem, w tym połowa tych składów będzie posiadała dostęp do bezprzewodowego internetu jeszcze przed wakacjami.
Sieć Wi-Fi dostępna jest aktualnie w około 260 składach i wagonach PKP Intercity. Posiada ją 220 wagonów PKP Intercity oraz 42 elektryczne zespoły trakcyjne, czyli 20 składów PesaDART, 20 składów FLIRT3 oraz 2 pociągi Pendolino. Zgodnie z planami do roku 2023 bezprzewodowy internet będzie stanowił standardowe wyposażenie niemal 80% składów PKP Intercity. A docelowo we wszystkich naszych pociągach pasażerowie będą mogli korzystać z bezpłatnego, bezprzewodowego internetu.
W tym roku przewidujemy rozszerzenie internetowej sprzedaży biletów na kolejne połączenia międzynarodowe, w tym pociąg IC Nightjet oraz pociągi objęte taryfą NRT. Ponadto Spółka pracuje nad wdrożeniem rozwiązania umożliwiającego wskazanie miejsca do rezerwacji na graficznym schemacie. To rozwiązanie udostępnimy w internetowym zakupie biletu dla wybranych pociągów obsługiwanych składami zespolonymi.
Planujemy również szereg usprawnień w zakresie dostępności oferty dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy dostosować stronę internetową do standardów WCAG 2.0, podnieść poziom dostępności aplikacji mobilnej dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (VoiceOver) czy nawet poprawić formularz do zamawiania asysty. Te działania ułatwią planowanie podróży oraz zapewnią komfort realizowanej podróży tej szczególnej grupie pasażerów.
Rok 2019 na pewno przyniesie wiele wyzwań związanych z umacnianiem naszej pozycji największego, narodowego przewoźnika. Już teraz pasażerowie potwierdzają, że widzą nasze wysiłki i je doceniają. Dowodzi tego także stale rosnąca liczba osób korzystających z naszych usług. To zobowiązuje i dopinguje do dalszej pracy z myślą o satysfakcji klientów. Jestem więc przekonany, że ten rok przyniesie kolejny postęp w rozwoju spółki zarówno pod względem pozyskiwanego nowoczesnego taboru, jak też wdrażanych rozwiązań służących zadowoleniu podróżnych z wyboru pociągu PKP Intercity.

Dodaj komentarz