Wywiady

Podstawą jest stabilna oferta

Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest bardzo zaangażowana w wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Byliście także jedną z pierwszych spółek kolejowych, która przystąpiła do programu rządowego #dostępnoścplus. Dlaczego ŁKA chce i może?

Tego typu działania powinny być naturalne dla każdej firmy, przewoźnika a ŁKA widzi szczególne potrzeby takich osób. Uznajemy także, że nasze działania w tym obszarze są naturalne i normalne. ŁKA jest przewoźnikiem dla wszystkich bez wyjątku, a osobom ze szczególnymi wymaganiami chcemy zwyczajnie ułatwić życie, podróż. Można powiedzieć, że ŁKA walczy z wkluczeniami także dlatego, że dostosowanie naszych pociągów do potrzeb osób niepełnosprawnych to także budowanie pozytywnego wizerunku.

Rozmawiał RK

MD