Aktualności

Polsko-estońskie spotkanie ministrów ds. transportu

28 marca 2018 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się w Warszawie z minister spraw gospodarczych i komunikacji Republiki Estonii Kadri Simson. Tematami spotkania były m.in. kwestie związane z Pakietem Mobilności oraz międzynarodowe szlaki, takie jak Rail Baltica i Via Carpatia.


Minister Adamczyk powiedział, że w kontekście omawianego obecnie na forum unijnym Pakietu Mobilności, państwa członkowskie powinny znaleźć zrównoważone rozwiązania, które będą dostosowane do specyfiki branży transportu drogowego i które będą akceptowalne dla jak największej grupy interesariuszy.
Ministrowie poruszyli także temat międzynarodowego korytarza kolejowego Rail Baltica.
Polska jest świadoma znaczenia szlaku kolejowego Rail Baltica dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, państw bałtyckich oraz Unii Europejskiej. Konsekwentnie i zgodnie z naszymi zobowiązaniami realizujemy kolejne zadania na trasie tego korytarza – powiedział minister Adamczyk.
W 2017 r. Polska oddała do użytku odcinek Warszawa – Sadowne. Trwają prace na odcinku Sadowne – Białystok, a odcinek BiałystokEłk posiada zabezpieczenie finansowe ze źródeł UE i będzie modernizowany w kolejnych latach.
Minister Adamczyk podkreślił, że rozwój połączeń transportowych na osi północ – południe stanowi znaczący impuls do aktywizacji i rozwoju gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest zaangażowana w liczne projekty transportowe, łączące obszar Morza Bałtyckiego z Adriatykiem i Bałkanami. Jednym z takich projektów jest szlak Via Carpatia, który jest kluczowym projektem infrastrukturalnym dla Europy Środkowej, a jego formuła jest konsekwentnie poszerzana.