Aktualności

Polsko-węgierska współpraca na rzecz kolei dużych prędkości

Budowa kolei dużych prędkości między Warszawą, a Budapesztem to jeden z głównych tematów rozmów między ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem a ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Peterem Szijjarto, które odbyły się 8 lutego 2018 r. w Warszawie.

Kolej dużych prędkości w Polsce była dotychczas analizowana jako połączenie na osi wschód – zachód. Obecny rząd myśli o kolei szerzej – jako o systemie komunikacyjnym, który połączy Polskę z sąsiadami. W 2017 r. minister Andrzej Adamczyk powrócił do dyskusji o potrzebie budowy kolei dużych prędkości. Ministerstwo zorganizowało w czerwcu 2017 r. międzynarodową konferencję w tej sprawie.

– Zacieśnienie współpracy między naszymi krajami w zakresie połączenia Warszawy i Budapesztu koleją dużych prędkości to z całą pewnością przedsięwzięcie o charakterze cywilizacyjnym, w pełni wpisujące się w obecnie realizowaną przez Rząd RP politykę wspierania innowacji wzmacniających system transportowy RP. Może się ono stać kołem zamachowym naszej gospodarki, dzięki któremu będziemy mogli w pełni wykorzystać przewagi konkurencyjne.
– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

 

Rozmowy ministra Andrzeja Adamczyka z węgierskim ministrem spraw zagranicznych i handlu Peterem Sziijarto to krok do zapewnienia, oprócz połączeń towarowych w krajach Europy Środkowej, również szybkich połączeń pasażerskich w tym regionie. Analizy węgierskie zakładają, że dzięki budowie kolei dużych prędkości między Warszawą a Budapesztem, czas podróży na tej trasie może się skrócić do ok. czterech godzin. Podczas wizyty w Warszawie minister Sziijarto podkreślił, że Węgry prowadzą rozmowy o budowie połączenia systemem KDP także ze swoimi południowymi sąsiadami, czyli Rumunią.
Węgierski minister spraw zagranicznych podkreślił, że polsko-węgierskie rozmowy w sprawie budowy KDP są efektem ustaleń podjętych podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Viktorem Orbanem.
Wynikiem polsko-węgierskich rozmów będzie spotkanie 6 marca 2018 r. ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej, które są zainteresowane budową KDP w regionie. Jest to pierwszy projekt kolei dużych prędkości, który ma realne szanse wdrożenia w Europie Środkowej, wpisujący się w plany strategiczne państw V4. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi analizy związane z tym projektem. Proponowane połączenie na terenie Polski przebiegałoby z Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny i dalej na południe, z wykorzystaniem Bramy Morawskiej, przez Czechy, Słowację i Węgry. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie. Jak zapewnił minister Adamczyk, zostaną przeprowadzone szczegółowe analizy tego projektu. Zostanie również powołany specjalny zespół, w skład którego wejdą eksperci m.in. z Instytutu Kolejnictwa.

– Jestem przekonany, że koncepcja połączenia Polski i Węgier siecią kolei dużych prędkości to niewątpliwie projekt, który może zmienić mapę transportową Unii Europejskiej z korzyścią dla naszego regionu – podsumował Adamczyk.
Inne kwestie omawiane podczas spotkania obejmowały dalszą współpracę w zakresie wspólnego stanowiska Polski i Węgier w sprawie Pakietu Mobilności, rozwój szlaku Via Carpatia oraz Bursztynowego Kolejowego Korytarza Transportowego.
– Kierowany przeze mnie resort nadał priorytet zaniedbywanym dotychczas połączeniom, których głównym celem jest poprawa dostępności i spójności transportowej nie tylko Polski, ale również Grupy Wyszehradzkiej. Jestem przekonany, że projekty takie jak nasze flagowe przedsięwzięcie, jakim jest korytarz Via Carpatia, który w dalszym ciągu pozostaje brakującym ogniwem na mapie korytarzy sieci bazowej TEN-T w Unii Europejskiej, czy Bursztynowy Kolejowy Korytarz Transportowy, który będziemy realizować wspólnie z naszymi węgierskimi partnerami, zostaną wkrótce urzeczywistnione – powiedział minister Adamczyk.
Podczas spotkania ministrowie uzgodnili dalszą strategię działań w zakresie negocjowanego obecnie w Brukseli Pakietu Mobilności.
– Cieszę się, że na forum unijnym konsekwentnie prezentujemy jednolite stanowisko w tej sprawie – podkreślił minister Adamczyk.

Dodaj komentarz