Publikacje Firm Raport z Polski

Przyszłość należy do transportu szynowego

Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy firma ART In Energy była głównym wykonawcą robót sieciowych na przebudowywanej stacji Łódź Kaliska, wybudowała kolejową sieć trakcyjną do nowoczesnej hali obsługi pociągów spółki Polregio oraz sieć trakcyjną wewnątrz obiektu w Skarżysku-Kamiennej, a także współpracowała przy budowie zaplecza technicznego dla Kolei Małopolskich. W przyszłości ART In Energy chce się jeszcze bardziej skoncentrować na realizacji skomplikowanych i wszechstronnych projektów budownictwa infrastrukturalnego, zarówno kolejowych, jak i tramwajowych.

Ostatnie sześć lat to bardzo dynamiczny rozwój spółki z Koluszek, inwestowanie w specjalistyczny sprzęt budowlany, podnoszenie kwalifikacji załogi, poszerzanie działalności o nowe obszary. Sprzyjała temu koniunktura, szczególnie w ramach podstawowej działalności spółki, tj. w kolejnictwie.

– Niestety po raz kolejny mamy powtórkę załamania rynku na koniec perspektywy finansowej. Nie jest to spowodowane brakiem projektów przygotowanych do realizacji przez zamawiającego, ale brakiem finasowania. Ta sytuacja powoduje dużą niepewność co do najbliższej przyszłości i rzutuje na plany dalszego rozwoju spółki. Obecnie skupiamy się na wzmocnieniu kompetencji w nowych obszarach, takich jak elektroenergetyka zawodowa, tramwaje, projektowanie czy chociażby usługi obróbki metali i tworzyw sztucznych – podkreśla Arkadiusz Błoch, prezes zarządu spółki ART In Energy.

Renesans zainteresowania

Od kilku dekad zauważalny jest renesans zainteresowania tramwajami. Wszędzie tam, gdzie taka komunikacja funkcjonuje, jest ona systematycznie rozbudowywana. Łódź, Wrocław, Kraków czy Warszawa to tylko kilka z miast, w których trwają modernizacje i planowane są nowe linie tramwajowe.

– To prawda – potwierdza prezes Arkadiusz Błoch. – My także pracujemy na liniach tramwajowych, realizując duże zadanie w Krakowie w ramach Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz w kilku miejscach w Łodzi, między innymi na terenie zajezdni tramwajowej Chocianowice. Modernizujemy również sieć trakcyjną na ulicy Wojska Polskiego oraz przystępujemy do robót w trakcji tramwajowej na alei Śmigłego-Rydza. Ponadto jesteśmy w przededniu zawarcia umowy na modernizację trakcji tramwajowej na odcinku granica miasta Łodzi–Konstantynów – dodaje Arkadiusz Błoch.

 

Zdaniem ekspertów ze spółki promowanie i rozwijanie ekologicznego transportu może i powinno spowodować wzrost zainteresowania rozbudową linii tramwajowych w Polsce. Dziś, aby przejechać samochodem osobowym z jednego końca miasta na drugi, należy poświęcić często dwa razy więcej czasu niż w trakcie podróży tramwajem, który porusza się po wydzielonym obszarze i nie czeka w korkach. Tabor tramwajowy jest cały czas modernizowany i wymieniany na nowy, staje się coraz bardziej komfortowy. Już teraz prowadzane są działania, które mają na celu ograniczenie w ciągu kilku lat możliwości poruszania się samochodem spalinowym w miastach na rzecz komunikacji miejskiej bądź pojazdów elektrycznych, czyli np. tramwajów.

Nie tylko koleją spółka żyje

– Chociaż podstawowym obszarem działalności spółki jest rynek kolejowy, trzy lata temu rozszerzyliśmy nasze kompetencje, obejmując nimi również sieć trakcyjną tramwajową – zauważa Arkadiusz Błoch. – Pod względem budowy i funkcji jest ona zbliżona do sieci kolejowej, więc łatwo było wykorzystać posiadany w tym zakresie potencjał. Dodatkowo w ramach kontraktów dotyczących przebudowy sieci tramwajowej realizujemy także prace związane z budową układu zasilania, w tym modernizacje podstacji trakcyjnych, jak również kabli zasilających sieć. W przyszłości zamierzamy umocnić pozycję w obszarze modernizacji zakresu elektroenergetyki na liniach tramwajowych i nie wykluczamy ubiegania się o zlecenia w innych miastach – dodaje Arkadiusz Błoch.

 

Dodaj komentarz