Tabor

Sejmik Województwa Małopolskiego dokapitalizuje Koleje Małopolskie

Fot. Wikipedia / CC

Sejmik Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na przejęcie przez województwo udziałów w spółce samorządowej Koleje Małopolskie. Na ten cel przeznaczono 1,8 mln zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do budowy zaplecza technicznego do obsługi taboru.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w trakcie poniedziałkowej sesji radni podjęli uchwałę o objęciu 1,8 tys. udziałów w spółce. Każda o wartości minimalnej równej 1 tys. zł.  Objęcie udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym Kolei Małopolskich nastąpi według ich wartości nominalnej poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Całkowita jego suma to 1,8 mln zł. Kwota przekazana zostanie z budżetu województwa na rok 2020.