Tabor

Sejmik Województwa Małopolskiego dokapitalizuje Koleje Małopolskie

Fot. Wikipedia / CC

Sejmik Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na przejęcie przez województwo udziałów w spółce samorządowej Koleje Małopolskie. Na ten cel przeznaczono 1,8 mln zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do budowy zaplecza technicznego do obsługi taboru.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w trakcie poniedziałkowej sesji radni podjęli uchwałę o objęciu 1,8 tys. udziałów w spółce. Każda o wartości minimalnej równej 1 tys. zł.  Objęcie udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym Kolei Małopolskich nastąpi według ich wartości nominalnej poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Całkowita jego suma to 1,8 mln zł. Kwota przekazana zostanie z budżetu województwa na rok 2020.

Koleje Małopolskie planują zbudować w Krakowie zaplecze serwisowe do obsługi pociągów. By zrealizować inwestycję ubiegają się o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Jak podkreślił Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, dokapitalizowanie spółki w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji „jest uzasadnione”. Zaplecze serwisowe pozwoli na kompleksową obsługę utrzymaniowo-serwisową nie tylko dla taboru Kolei Małopolskich, ale także dla pociągów wjeżdżających z innych województw.

Dwukondygnacyjna hala napraw (140m x 35m) z częścią biurowo-socjalną, warsztatową oraz magazynową powstanie w pobliżu Dworca Kraków Główny, nieopodal ul. Składowej. W grudniu 2019 r. spółka KM ogłosiła przetarg, który miał wyłonić wykonawcę inwestycji.

Najtańszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum Budimex i KZN Rail, wynoszącą niespełna 91 mln zł brutto. Łącznie wpłynęły 4 zgłoszenia i wszystkie przekroczyły zakładany budżet – 85,5 mln zł brutto.

Zgodnie z założeniem inwestycja gotowa ma być do połowy 2021 r. Ma ona zapewnione finansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Resztę stanowić będzie wkład z budżetu regionu i środki własne przewoźnika.

Źródło: PAP, Radio Kraków

Dodaj komentarz