Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

Spółka PKP Cargo podsumowała półrocze [RAPORT]

Na konferencji prasowej prezes zarządu PKP Cargo Dariusz Seliga przedstawił wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze.

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

W całości raport dostępny jest na oficjalnej stronie operatora kolejowego, niemniej warto przedstawić podstawowe kwestie. Sprawozdanie generalnie obejmuje pierwsze półrocze 2022 roku.

W tym okresie przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 2 mld 451,5 mln zł. Były wyższe o 405,5 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA sięgnęła kwoty 371,5 mln zł, była więc wyższa o prawie 145 mln zł niż przed rokiem. Udany był pod tym względem zwłaszcza drugi kwartał br., gdy Grupa PKP Cargo wypracowała EBITDA na poziomie 219,1 mln zł. Podobnie wygląda sytuacja ze wskaźnikiem EBIT. Zysk na działalności operacyjnej w pierwszym półroczu wyniósł 6,1 mln zł, podczas gdy przed rokiem była to strata w wysokości ponad 128 mln zł. Dodatni EBIT to zasługa drugiego kwartału, gdy wyniósł on 37,6 mln zł.