Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

Spółka PKP Cargo podsumowała półrocze [RAPORT]

Na konferencji prasowej prezes zarządu PKP Cargo Dariusz Seliga przedstawił wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze.

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

W całości raport dostępny jest na oficjalnej stronie operatora kolejowego, niemniej warto przedstawić podstawowe kwestie. Sprawozdanie generalnie obejmuje pierwsze półrocze 2022 roku.

W tym okresie przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 2 mld 451,5 mln zł. Były wyższe o 405,5 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA sięgnęła kwoty 371,5 mln zł, była więc wyższa o prawie 145 mln zł niż przed rokiem. Udany był pod tym względem zwłaszcza drugi kwartał br., gdy Grupa PKP CARGO wypracowała EBITDA na poziomie 219,1 mln zł. Podobnie wygląda sytuacja ze wskaźnikiem EBIT. Zysk na działalności operacyjnej w pierwszym półroczu wyniósł 6,1 mln zł, podczas gdy przed rokiem była to strata w wysokości ponad 128 mln zł. Dodatni EBIT to zasługa drugiego kwartału, gdy wyniósł on 37,6 mln zł.

Grupa zamknęła pierwsze półrocze stratą netto – 42,4 mln zł. Rok temu strata była kilka razy wyższa (130 mln zł). Zwrócił na to uwagę prezes spółki.

– Mimo bardzo trudnego otoczenia makroekonomicznego i politycznego, Grupa PKP CARGO osiągnęła w pierwszym półroczu 2022 roku lepsze wyniki finansowe i operacyjne niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozytywnym sygnałem jest to, że w drugim kwartale Grupa PKP CARGO wykazała zysk na poziomie 5,2 mln zł.

 

Członek zarządu ds. Finansowych Maciej Jankiewicz wyraził nadzieję, że rok 2022 uda się zakończyć bez strat, w okresie kolejnym wypracować zaś zysk.

PKP CARGO a wojna na Ukrainie

Prezes Seliga zwrócił uwagę, że na działalność Grupy PKP CARGO w pierwszym półroczu wpłynęła przede wszystkim agresja Rosji na Ukrainę, która zasadniczo negatywnie odbiła się na gospodarce Polski i innych krajów europejskich. Wojna na Ukrainie spotęgowała kryzys energetyczny napędzający inflację, a przez to doszło do osłabienia tempa rozwoju w niektórych sektorach gospodarki. Konflikt spowodował także nałożenie unijnych sankcji na Rosję i Białoruś, co wpłynęło na zaburzenia w krajowym i międzynarodowym łańcuchu dostaw oraz doprowadziło do zmniejszenia się potoku towarów transportowanych z kierunku wschodniego.

Pociągi PKP CARGO przewiozły w pierwszym półroczu tego roku 51 mln ton ładunków, czyli o prawie 2,5 mln ton więcej niż przed rokiem. Tradycyjnie w przewozach dominują: węgiel kamienny oraz kruszywa i materiały budowlane.

Właśnie kwestia węgla i jego przewozu jest w tej chwili w Polsce sprawą szczególnie kluczową, z czego zdaje sobie sprawę PKP Cargo. Do nałożonych przez rząd zobowiązań względem spółki w tym temacie odniósł się prezes następująco:

– Priorytetem jest teraz dla nas teraz bezpieczeństwo energetyczne Polaków – stwierdził, dodając – Zależy nam, żeby w kraju nie zabrakło węgla.

 

PKP CARGO zrealizuje dodatkowe przewozy węgla

Dodaj komentarz