Konflikt w Ukrainie Pasażer

Spółka PKP Intercity podsumowała dotychczasową pomoc uchodźcom

Do pociągów PKP Intercity wsiadło już ponad 100 tys. obywateli Ukrainy, korzystając z możliwości bezpłatnego przejazdu. Ze stacji granicznych spółka przetransportowała ponad 62,4 tys. uchodźców. Na wielu stacjach Grupa PKP utworzyła punkty informacyjne. Dodatkową pomoc zapewnia załoga pociągów i wolontariusze.

"Fot.

Spółka PKP Intercity uruchomiła zespół reagowania kryzysowego. To odpowiedź przewoźnika na dynamicznie zmieniającą się sytuację na wschodzie. Przed wojną, którą Rosja wytoczyła Ukrainie, uciekają tysiące ludzi. Szukają oni schronienia w Polsce. Z granicy w głąb naszego kraju mogą przejechać bezpłatnie pociągami polskich przewoźników, w tym PKP Intercity.

Spółka w działaniach tych współpracuje z Kolejami Ukraińskimi. Wspólnie utrzymują połączenia do Kijowa, Lwowa i Odessy. Punktami przesiadkowymi są: Przemyśl, Chełmo, a także Warszawa. Na tamtejszych stacjach uchodźcy otrzymują zarówno niezbędną pomoc, posiłki, jak i pomoc w uzyskaniu informacji dot. dalszych podróży.

W pomoc Ukrainie włączyła się też Szerokotorowa Linia Hutnicza PKP.

W ciągu ostatnich kilku dni do pociągów PKP Intercity odjeżdżających ze stacji granicznych wsiadło ponad 62,4 tys. uchodźcówSpółka, podobnie jak inni polscy przewoźnicy, angażuje się w transport obywateli Ukrainy po Polsce.

Od 24 lutego do 4 marca br. odjechało w sumie blisko 200 pociągów, w tym 140 pociągów rozszerzonych, 32 pociągi dodatkowe PKP Intercity i 26 pociągów przewoźników regionalnych.

PKP Intercity nadal monitoruje obłożenie pociągów i w razie potrzeby umieszcza w składach dodatkowe wagony. Oprócz własnego taboru, czasowo dostępnych jest 20 wagonów Kolei Czeskich.