Pasażer

UTK kontroluje wakacyjne pociągi

W wakacje pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzą pond 170 pociągów. Celem tych działań będzie zapewnienie podróżnym bezpiecznej i komfortowej podróży.

Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub podczas jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz związane z komfortem podróżowania i prawami pasażera. Z uwagi na wciąż obowiązujący stan pandemii, kontrolerzy zwrócą szczególną uwagę na to, czy drużyny konduktorskie mają na wyposażeniu maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące, jaki jest stan czystości składu oraz czy w toaletach jest mydło i ręczniki papierowe. Sprawdzane również będzie, czy w pociągu znajduje się informacja o limicie osób podróżujących oraz przypomnienie o konieczności zasłaniania ust i nosa w trakcie podróży.

Kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu na lądzie. W pierwszym półroczu na liniach kolejowych były 222 wypadki. Do większości z nich, bo aż ponad 70% doszło na przejazdach i tak zwanych dzikich przejściach, czyli z reguły bez winy kolei. Cały czas staramy się podnosić stan bezpieczeństwa systemu kolejowego i z myślą o komforcie i bezpieczeństwie podróżnych co roku podejmujemy dodatkowe działania nadzorcze – mówił podczas kontroli Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W momencie, gdy kontrolerzy UTK zauważą nieprawidłowości, Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. W drodze decyzji może także stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to za każdy dzień opóźnienia grozi przewoźnikowi do 5 tys. euro kary.

W czasie tegorocznych ferii zimowych inspektorzy UTK skontrolowali 150 pociągów pasażerskich. W 84 przypadkach zostały stwierdzone nieprawidłowości m.in. uszkodzone drzwi boczne i czołowe, niedziałający system informacji pasażerskiej i nieprawidłowości w dokumentacji. W związku przeprowadzonymi działaniami wydano ponadto 20 decyzji ograniczających eksploatację pojazdów oraz 14 decyzji wyłączających pojazdy z eksploatacji.

W ubiegłym roku UTK przeprowadził 372 kontrole. W trakcie jednej kontroli sprawdzanych było kilka pociągów. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w 105 przypadkach pojazdy zostały wyłączone z eksploatacji, 165 decyzji ograniczało eksploatację. W 2019 roku Prezes UTK nałożył też 16 kar na przewoźników pasażerskich za naruszenia przepisów dotyczących kolejnictwa. Cztery postępowania dotyczyły przestrzegania praw pasażerów i zakończyły się nałożeniem kar przekraczających 1,1 mln zł.

Wpływ COVID-19 na kolej

Ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wpłynęły na wyniki przewozowe kolei. Od maja sytuacja w ruchu pasażerskim zaczyna się poprawiać. W porównaniu z kwietniem z kolei skorzystało o 60% pasażerów więcej. Nadal jest to znacznie mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku (o 65%). Po trudnym okresie w marcu i kwietniu widać, że Polacy wracają do podróży koleją. Średnia dobowa frekwencja pasażerów w kwietniu wynosiła ok. 14%, a na początku lipca wzrosła do ok. 32%

 – Jestem przekonany, że pasażerowie wrócą na kolej. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy ankietę, którą wypełniło ponad 5,5 tys. podróżnych. Wynika z niej, że prawie 70% pasażerów lubi korzystać z usług kolei. Ankietowani pozytywnie ocenili obsługę podróżnych, podnoszenie jakości świadczonych usług czy nowoczesny tabor – podkreślił Kamil Wilde, Wiceprezes UTK. – Jeżeli podróżni zobaczą, że pociągi i dworce są czyste, dostosowane do frekwencji, to z pewnością wrócą do  podróżowania transportem zbiorowym – dodał.

 

Dodaj komentarz