Aktualności

XXIII Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2018”

Wśród przedsiębiorców zdarzają się takie sytuacje, w których wystąpi nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów. Może to mieć miejsce np. w przypadku zwiększonych kosztów związanych z inwestycją, spadku sprzedaży, utraty klientów czy też ponoszenia kosztów związanych z przychodami w kolejnym roku podatkowym.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz informacji dotyczących badań naukowych w dziedzinie projektowania i wytwarzania pojazdów szynowych, wykorzystywanych technologii i materiałów, eksploatacji, utrzymania, jak również badań pojazdów szynowych z zastosowaniem symulacji i metod doświadczalnych.
Organizatorem tegorocznej konferencji był Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, a współorganizatorem i partnerem przemysłowym – firma Alstom Konstal. Otwarcie konferencji odbyło się w Katowicach na Wydziale Transportu, następnie uczestnicy zwiedzili zakład Alstom Konstal w Chorzowie i autokarami udali się do Szczyrku, gdzie w Hotelu Klimczok miała miejsce główna część konferencji. Uroczystego otwarcia dokonali Rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk i Dziekan Wydziału Transportu Piotr Folęga. Podczas otwarcia na sesji plenarnej referaty wygłosili: Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Włodzimierz Stawecki, dotychczasowy wieloletni Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR z Poznania, oraz Radosław Banach, Prezes Zarządu Alstom Konstal. Na zakończenie Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał wręczył Dziekanowi Wydziału Transportu certyfikat potwierdzający przystąpienie wydziału do Izby.
Patronatu konferencji udzielili: Rektor Politechniki Śląskiej, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
W konferencji uczestniczyło 140 osób z uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych, urzędów państwowych i samorządowych oraz firm z branży transportu szynowego. Podczas konferencji zostało wygłoszonych ponad 70 referatów i wystąpień, a ich tematyka dotyczyła:

 • Konstrukcji pojazdów szynowych,
 • Eksploatacji i utrzymania pojazdów szynowych,
 • Badań symulacyjnych i eksperymentalnych pojazdów szynowych,
 • Technologii i logistyki transportu szynowego,
 • Diagnostyki pojazdów szynowych,
 • Ekologii w transporcie szynowym,
 • Niezawodności i bezpieczeństwa w transporcie szynowym,
 • Urządzeń pokładowych systemu ERTMS,
 • Nowych materiałów i technologii w budowie pojazdów szynowych,
 • Modelowania i stylizacji pojazdów szynowych (w tym wyposażenia wnętrz i wzornictwa przemysłowego),
 • Innowacji w transporcie szynowym,
 • Rozwiązań metra dla metropolii.

Wybrane publikacje nadesłane na konferencje będą publikowane m.in. w kwartalnikach: Pojazdy Szynowe (Instytut Pojazdów Szynowych Poznań), Problemy Kolejnictwa (Instytut Kolejnictwa Warszawa), Archives of Transport (Politechnika Warszawska) oraz Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport.
Organizatorów konferencji bardzo ucieszył liczny udział przedstawicieli firm z branży transportu szynowego, dlatego podczas konferencji odbyły się dwie sesje poświęcone prezentacji osiągnięć firm.
W sesjach przemysłowych wzięły udział następujące firmy: Alstom Konstal, Bombardier Transportation, Chemet, GRAW, HEICO Poland, Infra SILESIA, Petrosoft.pl Technologie Informatyczne, B&L International, Midura Group.
Komitet Naukowy Konferencji zdecydował, że kolejna konferencja Pojazdy Szynowe 2020 zostanie zorganizowana za dwa lata przez Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.

Janusz Ćwiek
Kierownik Katedry Transportu Kolejowego
Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

Reklama