Aktualności

XXIII Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2018”

Wśród przedsiębiorców zdarzają się takie sytuacje, w których wystąpi nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów. Może to mieć miejsce np. w przypadku zwiększonych kosztów związanych z inwestycją, spadku sprzedaży, utraty klientów czy też ponoszenia kosztów związanych z przychodami w kolejnym roku podatkowym.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz informacji dotyczących badań naukowych w dziedzinie projektowania i wytwarzania pojazdów szynowych, wykorzystywanych technologii i materiałów, eksploatacji, utrzymania, jak również badań pojazdów szynowych z zastosowaniem symulacji i metod doświadczalnych.
Organizatorem tegorocznej konferencji był Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, a współorganizatorem i partnerem przemysłowym – firma Alstom Konstal. Otwarcie konferencji odbyło się w Katowicach na Wydziale Transportu, następnie uczestnicy zwiedzili zakład Alstom Konstal w Chorzowie i autokarami udali się do Szczyrku, gdzie w Hotelu Klimczok miała miejsce główna część konferencji. Uroczystego otwarcia dokonali Rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk i Dziekan Wydziału Transportu Piotr Folęga. Podczas otwarcia na sesji plenarnej referaty wygłosili: Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Włodzimierz Stawecki, dotychczasowy wieloletni Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR z Poznania, oraz Radosław Banach, Prezes Zarządu Alstom Konstal. Na zakończenie Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał wręczył Dziekanowi Wydziału Transportu certyfikat potwierdzający przystąpienie wydziału do Izby.
Patronatu konferencji udzielili: Rektor Politechniki Śląskiej, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
W konferencji uczestniczyło 140 osób z uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych, urzędów państwowych i samorządowych oraz firm z branży transportu szynowego. Podczas konferencji zostało wygłoszonych ponad 70 referatów i wystąpień, a ich tematyka dotyczyła:

 • Konstrukcji pojazdów szynowych,
 • Eksploatacji i utrzymania pojazdów szynowych,
 • Badań symulacyjnych i eksperymentalnych pojazdów szynowych,
 • Technologii i logistyki transportu szynowego,
 • Diagnostyki pojazdów szynowych,
 • Ekologii w transporcie szynowym,
 • Niezawodności i bezpieczeństwa w transporcie szynowym,
 • Urządzeń pokładowych systemu ERTMS,
 • Nowych materiałów i technologii w budowie pojazdów szynowych,
 • Modelowania i stylizacji pojazdów szynowych (w tym wyposażenia wnętrz i wzornictwa przemysłowego),
 • Innowacji w transporcie szynowym,
 • Rozwiązań metra dla metropolii.

Wybrane publikacje nadesłane na konferencje będą publikowane m.in. w kwartalnikach: Pojazdy Szynowe (Instytut Pojazdów Szynowych Poznań), Problemy Kolejnictwa (Instytut Kolejnictwa Warszawa), Archives of Transport (Politechnika Warszawska) oraz Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport.
Organizatorów konferencji bardzo ucieszył liczny udział przedstawicieli firm z branży transportu szynowego, dlatego podczas konferencji odbyły się dwie sesje poświęcone prezentacji osiągnięć firm.
W sesjach przemysłowych wzięły udział następujące firmy: Alstom Konstal, Bombardier Transportation, Chemet, GRAW, HEICO Poland, Infra SILESIA, Petrosoft.pl Technologie Informatyczne, B&L International, Midura Group.
Komitet Naukowy Konferencji zdecydował, że kolejna konferencja Pojazdy Szynowe 2020 zostanie zorganizowana za dwa lata przez Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.

Dodaj komentarz