Inwestycje

CPK: tory połączą Jastrzębie Zdrój z polsko-czeską granicą

Wkrótce ruszą prace na stworzenie dokumentacji przygotowawczej budowy 30-kilometrowego odcinka trasy kolejowej łączącej Jastrzębie Zdrój z polsko-czeską granicą. Działania realizowane przez spółkę CPK otrzymały wsparcie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 7 mln zł (50 proc. wartości inwestycji). Budowa linii do granicy z Czechami to szansa dla nowego połączenia kolejowego z Katowic do Ostrawy.

Podpisanie umowy o współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej odbyło się w środę 5 lutego.Porozumienie zawarli: Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech, prezes zarządu spółki CPK Mikołaj Wild i Piotr Malepszak – członek zarządu ds. części kolejowej inwestycji.

Projekt kosztować będzie ok. 14 mln zł. 50 proc. z kwoty to dofinansowanie przyznane CPK z UE.

– To pierwszy wniosek o dofinansowanie Programu Kolejowego CPK w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Uzyskanie wsparcia finansowego, przy dużej konkurencji projektów z innych krajów UE, to dowód na to, że inwestycja jest potrzebna, i że Bruksela patrzy na nią przychylnym okiem – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister M. Horała.

 

Stworzenie odcinka Jastrzębie Zdrójgranica przyczyni się do budowy brakującego odcinka Transeuropejskiej Sieci Transportowej, pozwalając tym samym na poprawę połączeń kolejowych z naszym południowym sąsiadem.