Inwestycje Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Dłuższe i cięższe składy dojadą do portów w Świnoujściu i Szczecinie

Efektywniejszy i bezpieczniejszy przewóz koleją większej ilości ładunków do portów w Świnoujściu i Szczecinie zapewni inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Projekt wart około 1,5 mld zł jest współfinansowany z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Już ułożono ponad 40  km nowych torów i zamontowano 132 rozjazdy. Prace nie ograniczają kolejowej obsługi portów.

Fot. Robert Stachnik / PKP PLK

Przebudowa torów do portów w Szczecinie i Świnoujściu przebiega zgodnie z harmonogramem Prace są prowadzone etapowo, aby zapewnić dojazd pociągów do nabrzeży.

 Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poprawia skomunikowanie portów w Szczecinie i Świnoujściu z resztą Polski. Efektem prac będzie wzrost potencjału polskich portów i przeładunek większej ilości towarów przewożonych koleją – najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Inwestycje w dostęp do portów są inwestycjami w rozwój gospodarki – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Inwestycja pozwoli na kursowanie dłuższych i cięższych składów. Pojadą 750-metrowe pociągi o obciążeniu 221 kN na oś. Składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Zgodnie z szacunkami, czas przeładunków w portach skróci się od kilku do nawet kilkudziesięciu minut. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Świnoujściu i Szczecinie. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co sprzyja wzrostowi konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych i zwiększy potencjał portów oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

 Projekty w portach Szczecin i Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu ładunków oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

– Z przyjemnością obserwuję dobry postęp prac na torach dojazdowych do portów Szczecina i Świnoujścia. Projekt ten przyniesie korzystne zmiany dla kolejowych przewozów towarowych. Towary dojada do i z portów szybciej i bezpieczniej. Zwiększą się możliwości przeładunkowe w portach, jednocześnie przyczyniając się do ekologizacji transportu – powiedział Morten Jensen Head of Unit at European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

 

W Świnoujściu, na towarowej stacji, zakończono już niemal 1/3 wszystkich prac. Ułożono ok. 9 km nowych torów, zabudowano 34 rozjazdy ważne elementy linii, umożliwiające pociągom zmianę toru. Przebudowywana jest infrastruktura kolejowa w porcie. Między Lubiewem a Warnowem, przed ułożeniem nowych torów, wzmacniany jest grunt, a między Świnoujściem a Lubiewem (Międzyzdrojami) wykonawca przygotowuje się do montażu nowej sieci trakcyjnej i rozjazdów. Budowany jest drugi tor pomiędzy stacją Świnoujście Przytór a stacją Świnoujście. Dzięki temu zwiększy się przepustowość – ok. 5 km odcinkiem pojedzie więcej pociągów, co umożliwi lepszą ofertę przewozową. Przebudowywana jest również infrastruktura kolejowa w rejonie portu Świnoujście (zarządzana przez ZMPSiŚ SA).

Dodaj komentarz