Wywiady

Dr Rafał Zgorzelski, PKP SA: Pasażerowie oczekują Wspólnego Biletu [WYWIAD]

Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zyskała szerokie wsparcie spółek kolejowych. PKP Intercity S.A., Fundacja Grupy PKP wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Stowarzyszeniem „Sady Grójeckie” przeprowadziły akcję rozdawania pasażerom pociągów Express Intercity Premium jabłek oznaczonych właśnie znakiem PRODUKT POLSKI. Dodatkowo na szlakach kolejowych można także zobaczyć lokomotywę promującą ten znak towarowy. Oprócz przedsięwzięć wizerunkowych potrzebne są jednak konkretne działania. Na zorganizowanej przez PKP S.A., we współpracy z PKP CARGO S.A., PKP CARGO Connect sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. oraz KOWR, konferencji „Kolej dla żywności”, w której wzięło udział niemal stu przedstawicieli kluczowych podmiotów i organizacji z polskiego rynku rolno-spożywczego, zaprezentowaliśmy potencjał jaki przedstawia sobą polska Kolej w kontekście rozwoju eksportu polskich produktów rolnych i spożywczych.

Podczas konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” wspomniał Pan, że wychodząc z pozycji patriotyzmu ekonomicznego, rozumiem, że współpraca Skarbu Państwa z podmiotami prywatnymi jest bardzo ważna i taką współpracę w imieniu Grupy PKP deklaruję. Czy mógłby Pan rozwinąć, w jakim kierunku?

Polskim Kolejom Państwowym S.A. zależy na stworzeniu swoistego ekosystemu opartego na patriotyzmie ekonomicznym. Niezbędna do tego jest z jednej strony harmonijna współpraca spółek Skarbu Państwa i wykorzystywanie synergii, które między nimi występują, a z drugiej strony budowanie efektywnej współpracy między wspomnianym sektorem a polskimi podmiotami prywatnymi. Koncerny kontrolowane przez państwo, działające w takich obszarach jak transport, bezpieczeństwo, IT, cyberbezpieczeństwo czy szeroko rozumiana infrastruktura, mają znaczenie absolutnie strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania kraju. Najważniejsze spółki Skarbu Państwa to jednocześnie motory napędowe polskiej gospodarki oraz kluczowi pracodawcy, stąd ich działania mają ogromne znaczenie dla urzeczywistniania idei patriotyzmu ekonomicznego.