Wywiady

Dr Rafał Zgorzelski, PKP SA: Pasażerowie oczekują Wspólnego Biletu [WYWIAD]

Mamy oczywiście świadomość złożoności przedsięwzięcia, ale wspomniane przeze mnie porozumienie, tj. Polityka współpracy w zakresie informatyki i telekomunikacji w Grupie PKP i PKP PLK, daje nam niepowtarzalną szansę na przygotowanie rozwiązania wysokiej jakości i dostępności przy założeniu adekwatnego tempa prac projektowych i wdrożeniowych.

Przedstawiciele branży kolejowej dołączyli do akcji promującej polskie produkty