Pasażer Raport z Polski Wywiady

J. Malinowski: Wzmocnienie poolu taborowego pozwoliło nam na rozwój siatki połączeń

Koleje Dolnośląskie chcą mieć więcej przystanków na żądnie. Czy ŁKA także ma takie plany? A może już rozwiązanie?

Nie planujemy w najbliższym czasie wprowadzić przystanków z postojami na żądanie. Rozwiązanie dedykowane jest zatrzymaniu, z którego podróżni korzystają sporadycznie. Frekwencja, którą charakteryzują się obsługiwane przez ŁKA stacje i przystanki osobowe, nie uzasadnia wprowadzenia takiego rozwiązania. Oczywiście będziemy przyglądać się jak „postój na żądanie” funkcjonuje u innych przewoźników.

Panie Prezesie, na koniec trochę odejdźmy od przewozów w łódzkim. Proszę o podsumowanie działalności Centrum Efektywności Energetycznej Kolei?

W ramach CEEK określiliśmy trzy główne obszary, w których współpracujemy, to: rekuperacja, OZE i eco-driving. W pierwszym roku od powstania Centrum zrealizowaliśmy szereg działań, które przybliżyły nas do osiągnięcia zakładanego celu, a mianowicie w perspektywie 10-letniej ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 TWh.
Poczynione zostały ważne kroki na drodze do wprowadzenia oszczędności w zakresie eco-drivingu oraz OZE. Dzięki podjętym przez CEEK działaniom, już po roku funkcjonowania osiągnęliśmy mierzalny efekt, zaoszczędziliśmy dodatkowo 18 GWh energii z rekuperacji.
Zainicjowaliśmy również projekt Zielona Kolej, który z pewnością przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na kolei.