Inwestycje

Kolejne miliony dla PSP na sprzęt do walki z koronawirusem

 

-Wystąpiliśmy o rozszerzenie zakresu projektu KG PSP, ponieważ przed strażakami pojawiają się nowe wyzwania. Nasza uwaga skupia się obecnie tym bardziej na szkodliwych czynnikach chemicznych czy biologicznych, spośród których najgroźniejszy w skutkach jest COVID-19. Dzięki tak dużej puli pieniędzy unijnych zamierzamy kupić nowy absolutnie niezbędny sprzęt, by skuteczniej działać w razie wypadków na kolei” – podkreślił st. bryg. Krzysztof Hejduk, Zastępca Komendanta Głównego PSP

 

W ramach umowy o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” zawartej w 2016 roku z zaplanowanego zakupu 243 szt. jednostek sprzętowych dotychczas kupiono m.in.:

 • 41 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,
 • 26 szt. średnich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 21 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym,
 • 15 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 • 8 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 • 9 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia,
 • 8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z modułem proszkowym,
 • 10 szt. autobusów do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowych),
 • 18 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą,
 • 18 szt. lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • 22 szt. przyczep do przewozu kontenerów.
 • 13 szt. nośników kontenerowych,
 • 6 szt. kontenerów do transportu środka pianotwórczego,
 • 6 szt. kontenerów sanitarnych,
 • 8 szt. zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego,
 • trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej,
 • kontener z agregatem proszkowym.