Aktualności

Miliony na inwestycje dla PKP Intercity

PKP Intercity podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na dofinansowanie projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity”.

Spółka pozyskała 402 mln zł w ramach konkursu. Środki te są elementem największego programu inwestycyjnego w historii przewoźnika. Cały projekt „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity” ma wartość 990,4 mln zł. Organizator konkursu, a zatem Komisja Oceny Projektów w CUPT, przyznała dofinansowanie w wysokości 402 mln zł, uznając, że zgłoszony przez PKP Intercity projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru. W rezultacie przewoźnik planuje modernizację 183 wagonów oraz 20 lokomotyw elektrycznych. Zmodernizowany tabor będzie mógł osiągać prędkość co najmniej 160 km/h.
PKP Intercity planuje również:

  • modernizację 6 lokomotyw spalinowych do prowadzenia prac manewrowych na stacjach i bocznicach,
  • zakup 6 pojazdów szynowo-drogowych do prowadzenia prac manewrowych na terenie stacji postojowych.

Dodatkowo w planach jest modernizacja bocznic kolejowych mająca na celu usprawnienie procesów utrzymania taboru oraz poprawę bezpieczeństwa. W planach jest również budowa myjni na terenie stacji postojowych Kraków Główny Zachód i Wrocław Główny.
Podczas uroczystego podpisania umowy Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury powiedział:
Kolej cieszy się coraz większą popularnością. Duży wpływ na to, że Polacy coraz chętniej podróżują pociągami, ma stale unowocześniany tabor, z którego korzystają podróżni, a także bezpieczeństwo i komfort, jaki zapewnia PKP Intercity. UmowaCentrum Unijnych Projektów Transportowych pomoże PKP Intercity zrealizować kolejne inwestycje, które finalnie będą mieć wpływ na dalszą poprawę komfortu podróżowania.
Środki pozyskane z konkursu pozwolą na sfinalizowanie części największego programu inwestycyjnego w historii spółki, którego celem jest zakup i modernizacja taboru oraz dalsza poprawa doświadczeń pasażerów. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe PKP Intercity przeznaczy do 2023 r. około 7 mld zł.
Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity SA, zaznaczył, że:
– Celem realizowanego przez nas największego w historii PKP Intercity programu inwestycyjnego jest coraz lepsza jakość podróżowania. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom po 2023 r. blisko 80 proc. uruchamianych przez nas połączeń będzie zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru. Na programie skorzystają wszyscy pasażerowie, ponieważ tabor PKP Intercity będzie dostosowany do potrzeb różnych grup pasażerów.

RK

Dodaj komentarz