Inwestycje Raport z Polski

Na trasie Warszawa – Mińsk Mazowiecki powstaną dodatkowe tory

Czy na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego powstaną dodatkowe tory? Takie plany ma spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Umowa na opracowanie studium wykonalności już została podpisana. Jeżeli inwestycja dojdzie do skutku, do podwarszawskich powiatów dojedzie jeszcze większa liczba pociągów. Studium jest pierwszym krokiem do inwestycji po 2022 r.

Umowę wartą prawie 3 mln zł netto podpisano w środę 26 sierpnia. W ramach studium, wykonawca dokona kompleksowej analizy, w której zawarte zostaną możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres niezbędnych prac oraz szacowane koszty inwestycji. Dokument będzie podstawą do opracowania szczegółowego projektu inwestycji po 2022 r.

– Krok po kroku tworzymy lepszą, bezpieczniejszą i sprawniejszą kolej w aglomeracjach. Inwestycje przekładają się na poprawę warunków życia, m.in. ułatwienie codziennych dojazdów do szkół i do pracy. Rozbudowa torów z Warszawy w kierunku Mińska Mazowieckiego, oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego i towarowego zwiększy potencjał kolei jako ekologicznego transportu oraz możliwości komunikacyjne mieszkańców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Studium wykonalności dotyczy budowy dodatkowych zelektryfikowanych torów na ok. 30 km odcinku od stacji Warszawa Rembertów do stacji Mińsk Mazowiecki.

Planowana jest rozbudowa do układu czterech torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna. Szczegółowo przeanalizowana będzie również rozbudowa do czterech torów na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki.

– Konsekwentnie zwiększamy możliwości kolei w aglomeracji warszawskiej. Kolejnym przykładem jest przygotowywanie lepszej oferty podróży w kierunku Sulejówka i Mińska Mazowieckiego. Mieszkańcom podwarszawskich miejscowości chcemy zapewnić możliwość atrakcyjnych przejazdów koleją oraz zagwarantować sprawne kursowanie pociągów dalekobieżnych. Pamiętamy również o przygotowaniu lepszej oferty dla przewoźników towarowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Rozbudowa torów pozwoli na oddzielenie połączeń aglomeracyjnych od połączeń dalekobieżnych i towarowych. Przełoży się to na większą dostępność do kolei, sprawne prowadzenie ruchu i poprawę przepustowości.

Będą korzyści dla wszystkich grup podróżnych. Skorzystają codziennie dojeżdżający do pracy m.in. z miejscowości wzdłuż linii kolejowej Mińsk Mazowiecki, Sulejówek Miłosna czy Dębe Wielkie oraz podróżni w kierunku Siedlec lub Terespola. Wzrośnie znaczenie kolei w regionie. Poprawi się system komunikacyjny miast położonych przy linii kolejowej. Będzie możliwość uruchamiania większej liczby połączeń i ułożenia rozkładu jazdy w tzw. „takcie” – w stałych odstępach czasowych będą mogły kursować pociągi z regionu do stolicy.

W ramach studium wykonalności przeanalizowana zostanie budowa dwóch łącznic kolejowych w Mińsku Mazowieckim. Takie rozwiązane może usprawnić transport towarów, z Lubelszczyzny na północ Mazowsza. Możliwy będzie przejazd pociągów z linii kolejowej Warszawa – Terespol (nr 2) na linię na północ w kierunku miejscowości Krusze i Tłuszcz (nr 13).

Wykonawcy studium przeanalizują również możliwość budowy skrzyżowań wielopoziomowych i przejść pod torami, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.

Termin opracowania studium wykonalności dla projektu „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce” określono na III kw. 2022 r. Wartość umowy to 2,9 mln zł netto. Dokumentację przygotuje konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.