Aktualności

Nowe oświetlenie masztowe na stacji Poznań Franowo

Na największej kolejowej stacji rozrządowej Wielkopolski – Franowie– Konsorcjum Eltel Networks Telecom oraz Sesto zakończyło remont oświetlenia masztowego.


Na zlecenie PKP PLK Konsorcjum Eltel Networks Telecom z Warszawy oraz Sesto z Łodzi wykonało remont oświetlenia masztowego na stacji rozrządowej Poznań Franowo. Zadanie obejmowało swym zakresem wymianę 29 starych masztów oświetleniowych, montaż 170 naświetlaczy oraz zabudowę pięciu nowych szaf zasilająco-sterujących wraz z pulpitami sterowniczymi w nastawniach skomunikowanych ze sobą w oparciu o technologię GSM. Celem nadrzędnym zadania była optymalizacja funkcjonalna, jak i ekonomiczna zabudowanego oświetlenia.
Przed przystąpieniem do robót na obszarze objętym zadaniem znajdowało się 29 stalowych masztów o wysokości 25 m wraz z naświetlaczami o mocy 1kW. Na 27 masztach zamontowane było po sześć sztuk opraw, a na 2 masztach po cztery oprawy – w sumie 170 szt. opraw. Maszty posadowione były na fundamentach betonowych o przekroju kołowym, o średnicy 178 cm i wysokości 250 cm. Czynnych było 10 masztów, podczas gdy pozostałe 19 szt. masztów wyłączono z utrzymania.
Poszczególne grupy masztów zasilane i sterowane były z rejonu nastawni:

  • PFA – 4 maszty od nr 1 do nr 4; szafa sterownicza zasilana ze stacji ST IV,
  • Franowo 3 maszty od nr 5 do nr 7, szafa sterownicza zasilana z rozdzielni TO6,
  • PF2 – 6 masztów od nr 8 do nr 10 oraz od nr 14 do nr 16, szafa sterownicza zasilana z rozdzielni TO4,
  • PFB – 12 masztów od nr 11 do nr 13 oraz od nr 17 do nr 25, szafa sterownicza zasilana z rozdzielni TO3,
  • PFC – 4 maszty od nr 26 do nr 29, szafa sterownicza zasilana z rozdzielni TO2.

Stan techniczny masztów, naświetlaczy, szafek przyłączeniowych znajdujących się przy masztach, jak również szaf zasilających i szafek sterowniczych w nastawniach ze względu na długotrwałą eksploatację był w bardzo złym stanie i w większości przypadków nie nadawał się do dalszej pracy.
W związku z powyższym w ramach prac konsorcjum:
Wykonano projekt zabudowy nowych konstrukcji masztowych wraz z ich zasilaniem;
Dokonano obliczeń rozkładu natężenia oświetlenia przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. W wyniku optymalizacji poziomu natężenia oświetlenia oraz jego równomierności w badanych obszarach zmodyfikowano wysokości słupów – 22 szt. o wys. 22 m oraz 5 szt. o wys. 25 m. Zastosowano naświetlacze metalohalogenkowe o mocy 1000W każdy. Optymalizacja pozwoliła na uzyskanie znacznie lepszych parametrów oświetlenia niż wymagane przepisami normy PE EN12464-2;
Zmieniono model zasilania słupów. Pierwotnie przy każdym słupie zainstalowana była szafa przyłączeniowa wraz z układami kompensacji opraw oświetleniowych, zasilana z jednej z pięciu szaf. Sterowanie oświetleniem poszczególnych rejonów stacji odbywało się z przynależnej im nastawni, za pomocą kabli sterowniczych. Obecnie zainstalowane jest 5 szaf zasilająco-sterujących, dla każdego rejonu stacji, jedna. Sterowanie odbywa się poprzez modem GSM, z możliwością zastąpienia go czujkami zmierzchowymi, bądź zegarem astronomicznym;
W każdej z nastawni zabudowano pulpit nadzoru umożliwiający sterowanie szafami oświetlenia w technologii bezprzewodowej GPS/GPRS, sterowanie może odbywać się w trybie ręcznym przyciskami umieszczonymi w szafie
Zabudowano słupy stalowe z drabiną wejściową systemu Soll oraz galerią obsługową. Słupy posadowiono na monopalowych fundamentach wykonanych metodą studniarską o średnicy 1,2 m oraz głębokości od 2,5 do 3,5 m;
26 masztów demontowano i montowano przy użyciu kolejowego dźwigu EDK-80 wynajętego od Zakładu Zachodniego PKP Energetyka, a 3 szt. wież zabudowano przy użyciu sprzętu „cywilnego”.
Wszystkie prace wykonywano na czynnej stacji, co było nie lada wyzwaniem, gdyż wiązało się to z częstym zamykaniem torów i wyłączaniem zasilania w sieci trakcyjnej. Mimo tych trudności prace zrealizowano w niedługim czasie (od listopada 2016 r. do grudnia 2017 r.).
Sprawna realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez pomocy pracowników PKP PLK oraz PKP Energetyka za co w tym miejscu pragniemy w szczególności podziękować Panu Remigiuszowi Olejnikowi – pracownikowi Sekcji, Robertowi Garconowi – Naczelnikowi ISE Franowo, Panu Aleksandrowi Pawlak – Naczelnikowi Działu Energetyki w Poznaniu oraz Panu Janowi Skrzypczakowi – Naczelnikowi Sekcji Zasilania Energetycznego w Poznaniu z ramienia PKP Energetyka Zakład Zachodni.
Szerzej o ofercie konsorcjum: ELTEL Networks Telecom i Sesto na stronach internetowych: www.eltelnetworks.com oraz www.sesto.pl
Eltel Networks jest wiodącym europejskim dostawcą usług technicznych świadczonych na rzecz operatorów kluczowych dla społeczeństwa sieci: Power, Communication oraz Inne – z działalnością podstawową skoncentrowaną na rynku skandynawskim, w Polsce i w Niemczech. Eltel Networks posiada szerokie portfolio produktów oraz stale powiększającą się bazę klientów – właścicieli i operatorów sieci. W 2017 roku przychód firmy wyniósł 1,3 miliarda EURO. Eltel Networks zatrudnia 8000 osób. Akcje firmy są notowane na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ od lutego 2015 r.
Od 2016 roku za pośrednictwem spółki należącej do Grupy ELTEL – ELTEL Networks Telecom Sp. z o. o. rozpoczęła z powodzeniem, ekspansję na rynku budownictwa kolejowego w Polsce. W ramach dotychczasowej działalności firma zrealizowała szereg zadań z zakresu telekomunikacji, energetyki i automatyki kolejowej o wartości kilkunastu milionów złotych. Planowany jest dalszy rozwój w tym segmencie rynku kolejowego, głównie poprzez rozbudowę własnego potencjału wykonawczego.
SESTO to wiodący producent innowacyjnych urządzeń i systemów dla automatyki trakcyjnej i niskonapięciowej. Specjalnością Spółki jest projektowanie i wytwarzanie urządzeń automatyki, systemów zabezpieczeń i kontroli, produktów elektronicznych i informatycznych dla transportu szynowego i energetyki.
Asortyment produktów i usług obejmuje m.in. sterowniki programowalne E1000, Rapid; licznik energii elektrycznej prądu stałego EM3000, urządzenia zdalnego sterowania odłącznikami trakcyjnymi; systemy realizujące zaawansowane funkcje automatyki trakcyjnej i niskiego napięcia, systemy zdalnego sterowania obiektami elektroenergetycznymi, odłącznikami sieci trakcyjnej, łącznikami na LPN; systemy SCADA, centra dyspozytorskie; projektowanie obiektów i linii elektroenergetycznych, urządzeń elektroenergetycznych; budowa/modernizacja obiektów elektroenergetycznych np: PT i KS.
Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania tj. projekty, produkcję, montaż, uruchomienie urządzeń/systemów, szkolenie personelu użytkownika, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Spółka jest laureatem wielu nagród: Gazele Biznesu, Gepardy Biznesu, Diamenty Forbes, Mocni w Biznesie, Certyfikat Innowacyjności PAN, a także nagród na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova.

Dodaj komentarz