Aktualności Inwestycje

Nowe połączenie Wielunia z Łodzią

Wieluń zyska szybsze połączenie z Łodzią dzięki nowej linii kolejowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, znanego jako “Kolej+”, do roku 2029.

Wieluń
Fot. PKP PLK S.A.

Dzięki tej nowej linii kolejowej mieszkańcy województwa łódzkiego zyskają znacznie sprawniejszy dostęp do transportu kolejowego. Z Wielunia będą mogli podróżować koleją do Łodzi, przechodząc przez Zduńską Wolę i Pabianice. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 8,7 mln zł netto. Ta dokumentacja obejmować będzie budowę około 28 km nowej linii kolejowej, która połączy linię kolejową nr 131 w rejonie stacji Chorzew Siemkowice z linią kolejową nr 181 w Wieluniu.

Ta inwestycja przyniesie mieszkańcom południowej części województwa łódzkiego szybkie i wygodne połączenie kolejowe z Łodzią. Szacuje się, że podróż z Wielunia do stolicy województwa potrwa około 1 godzinę i 39 minut po oddaniu nowej linii.

– Stworzenie dogodnego połączenia kolejowego nie tylko pozytywnie wpłynie na rozwój Wielunia, ale również rozwój gospodarczy całego regionu. Nowa linia Wieluń – Chorzew Siemkowice to jeden z trzech projektów realizowanych w ramach rządowego programu Kolej+ w woj. łódzkim, którego celem jest zwiększenie dostępności do kolei – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Podpisując dziś tę umowę, robimy kolejny krok do celu, który wyznaczyłem sobie na początku kadencji samorządu, czyli walki z wykluczeniem komunikacyjnym. To wynik naszych starań, ale także wynik dobrej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo to właśnie rządowy program Kolej+ dał nam możliwość rozbudowy sieci kolejowej. Działamy konsekwentnie i skutecznie, aby rozwijać sieć kolejową w naszym województwie – powiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Umowa na zaprojektowanie budowy nowej linii Wieluń – Chorzew Siemkowice stanowi początek realizacji Programu “Kolej+”w województwie łódzkim. Dzięki inwestycji poprawi się dostęp do kolei dla mieszkańców Wielunia i południowej części regionu – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dyrektor ds. utrzymania infrastruktury.

Wieluń
Fot. PKP PLK S.A.

 

W ramach tego projektu, o wartości szacowanej na ponad 580 mln zł, mieszkańcy zyskają również lepszy dostęp do kolei poprzez budowę 5 nowych przystanków: Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, a także Siemkowice. Te nowe przystanki będą oferować komfortowe warunki oczekiwania na pociąg, wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Dzięki odpowiedniej wysokości peronów wsiadanie i wysiadanie z pociągu będzie łatwiejsze. Dodatkowo nowa linia zostanie zelektryfikowana, co umożliwi przewoźnikom korzystanie z nowoczesnych i  ekologicznych pojazdów oraz ulepszy ofertę dla podróżnych.

Dodaj komentarz