Analizy Wydarzenia

PKP Intercity inwestuje w tabor i modernizuje wagony

W 2019 r. do pociągów PKP InterCity wsiadło blisko 49 mln pasażerów – o prawie 18 mln więcej, niż w roku 2015. Przewoźnik, zabiegając o wzrost popularności swoich usług, modernizuje tabor i inwestuje w poprawę komfortu podróży. Rok 2020 spółka rozpoczęła podpisaniem umów na łączną sumę blisko 4,3 mln zł brutto.

W skład taboru PKP InterCity wkrótce wejdą nowe oraz zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz lokomotywy. Spółka zainwestuje również w infrastrukturę kolejową. Wszystko, by uatrakcyjnić swoją ofertę przewozową.

W ciągu 4 lat (2015-2019) spółka PKP InterCity odnotowała 57 procentowy wzrost liczby pasażerów. Na wysokie zainteresowanie usługami spółki wpływa coraz większa dostępność kolei i stale rosnący komfort podróżowania. Jednak przewoźnik nie spoczywa na laurach.

Zabiegając o zainteresowanie pasażerów, realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny „PKP IntercityKolej Dużych Inwestycji”. Na początku 2020 r. spółka może mówić o podpisanych umowach o wartości blisko 4,3 mld zł brutto, których pierwsze efekty realizacji już widać na torach.

Program „PKP IntercityKolej Dużych Inwestycji” zakłada zakup nowego i modernizację istniejącego taboru oraz zaplecza technicznego. Do 2023 r. spółka przeznaczy na ten cel ponad 7 mld zł przy aktywnym wykorzystaniu funduszy unijnych i środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych i właściwymi resortami z Ministerstwem Infrastruktury na czele.

-Dzięki odważnym i przemyślanym inwestycjom, kolej odzyskuje należne sobie miejsce i staje się motorem napędowym gospodarki. Rosnące zainteresowanie podróżami pociągami pokazuje, że Polacy dostrzegają efekty zmian, które wprowadza m.in. PKP Intercity. Ich celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna i do tego celu konsekwentnie zmierzamy – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.