Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP Intercity zbuduje we Wrocławiu nowoczesną eko-myjnię

Mostostal Warszawa rozpoczął prace na placu budowy w pełni zautomatyzowanej eko-myjni PKP Intercity we Wrocławiu. Inwestycja, warta 37 mln zł, powstanie na bocznicy przewoźnika. Planowany termin oddania obiektu to grudzień 2023 r. Wykonawca przeszkoli pracowników przewoźnika i będzie świadczyć usługi gwarancyjne przez okres 3 lat.

Budowa realizowana jest w ramach POIiŚ 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” , na realizację którego PKP Intercity uzyskało dofinansowanie ze środków UE w łącznej wysokości 515 206 885,51 zł. W sumie z funduszy unijnych w ramach Programu PKP Intercity pozyskało 1 010 972 287,48 zł.

– Nowa myjnia we Wrocławiu to jedna z siedmiu takich inwestycji zaplanowanych w Polsce. Poprawi warunki pracy załogi stacji we Wrocławiu, będzie przyjazna dla środowiska i podniesie jakość usług dla pasażerów. To także część wielkiego programu rozwoju polskiej kolei, która przeżywa wielki boom inwestycyjny. Budujemy nowe dworce, odbudowujemy linie kolejowe, modernizujemy i kupujemy nowoczesny, wygodny tabor, poprawiamy zaplecza techniczne. To są inwestycje warte dziesiątki miliardów złotych, które napędzają całą polską gospodarkę –mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

O inwestycji mówił także Prezes Zarządu PKP Intercity.

Budowa nowej myjni we Wrocławiu jest kolejnym elementem konsekwentnie realizowanego planu rozwoju PKP Intercity, tak aby był on zrównoważony i jak najbardziej neutralny dla środowiska. Kolej to zielony transport przyszłości, dlatego intensywnie inwestujemy w nowoczesny tabor, czego przykładem jest chociażby ogłoszony przetarg na zakup 300 nowych wagonów z opcją rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 150 pojazdów. Przy tak ogromnych inwestycjach w rozbudowę floty, potrzebujemy inwestycji także w nowoczesną, przyjazną środowisku infrastrukturę, która zapewni wysoki standard obsługi technicznej naszego parku taborowego – tłumaczy Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

 

Ekologiczne rozwiązania

Myjnia będzie obiektem całorocznym, wyposażonym w system zbierania deszczówki i stanowisko do zabezpieczenia taboru przed oblodzeniem. Ponadto będzie posiadać własną oczyszczalnię ścieków z obiegiem zamkniętym wody technologicznej, pozwalającym na wielokrotne jej wykorzystywanie. Pomieszczenia techniczne zasili energia elektryczna pozyskana z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu obiektu. Nowoczesna hala myjni zyska samojezdne portale ze szczotkami i dyszami wzdłuż linii toru i będzie liczyć ok. 200 metrów długości. Ponadto automatyczne dozowanie środków czyszczących pozwoli na zmniejszenie ich zużycia, skrócenie czasu mycia pojedynczego składu oraz czyszczenie wnętrz pociągów.

– Zrealizowane inwestycje poprawią jakość świadczonych przez PKP Intercity usług dzięki zapewnieniu wysokiego standardu obsługi nowoczesnego taboru, a także przybliżą spółkę do neutralności klimatycznej. Unowocześnienie zaplecza technicznego we Wrocławiu pozwoli na oszczędniejsze gospodarowanie wodą i częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Inwestycja ta poprawi również warunki pracy naszych specjalistów. Łączna wartość wszystkich projektów realizowanych lub już zakończonych na terenie bocznicy kolejowej PKP Intercity we Wrocławiu to ponad 75 mln zł brutto – podkreśla Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu PKP Intercity.

Wrocławska stacja postojowa zyskuje nowe oblicze

Poza budową myjni, trwa trzeci etap przebudowy hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. Obiekt ma duże znaczenie dla PKP Intercity. Na wrocławskiej stacji postojowej wykonuje się bieżące, a także awaryjne naprawy taboru oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Dzięki zakończeniu trzeciego etapu modernizacji obiektu poprawi się jego gospodarka wodna oraz podniesiony zostanie standard utrzymania taboru i ergonomia pracy zatrudnionych specjalistów. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Wykonawcą jest również Mostostal Warszawa. Wartość całego kontraktu wynosi blisko 30 mln zł brutto.

Dodaj komentarz