Inwestycje

PKP PLK i samorządowcy zainwestują w rozwój kolei w Małopolsce

Fot. Piotr Hamarnik / PKP PLK

Do 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zaprezentują studium wykonalności dla najważniejszych inwestycji na liniach kolejowych. Umowę na opracowanie dokumentu przewoźnik i przedstawiciele samorządu podpisali w poniedziałek 23 marca.

Modernizacja najważniejszych odcinków linii kolejowych w Małopolsce trwa. Do końca przyszłego roku dodatkowe tory, nowe przystanki, mosty i estakady zwiększą możliwości podróży i dostępność połączeń kolejowych w aglomeracji i regionie.

PKP Polskie Linie Kolejowe, wspólnie z samorządem województwa małopolskiego planują kolejne inwestycje. Ważnym etapem do określenia przyszłych działań jest „Wstępne Studium Wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce”.