Inwestycje

PKP PLK i samorządowcy zainwestują w rozwój kolei w Małopolsce

Fot. Piotr Hamarnik / PKP PLK

Do 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zaprezentują studium wykonalności dla najważniejszych inwestycji na liniach kolejowych. Umowę na opracowanie dokumentu przewoźnik i przedstawiciele samorządu podpisali w poniedziałek 23 marca.

Modernizacja najważniejszych odcinków linii kolejowych w Małopolsce trwa. Do końca przyszłego roku dodatkowe tory, nowe przystanki, mosty i estakady zwiększą możliwości podróży i dostępność połączeń kolejowych w aglomeracji i regionie.

PKP Polskie Linie Kolejowe, wspólnie z samorządem województwa małopolskiego planują kolejne inwestycje. Ważnym etapem do określenia przyszłych działań jest „Wstępne Studium Wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce”.

Opracowanie dokumentacji wykona konsorcjum – Infra oraz Instytut Kolejnictwa. Wartość studium to ponad 1,8 mln zł netto, a 25 proc. kwoty przekazana zostanie przez samorząd województwa małopolskiego.

– Podpisana umowa, to kolejny, ważny etap w rozwoju infrastruktury kolejowej w naszym regionie. Kolej jest transportem wybieranym przez Małopolan, ale także przez turystów, więc nieustanne zwiększanie możliwości i komfortu podróży jest naszym priorytetowym działaniem. Kolejne inwestycje zapewnią jeszcze bezpieczniejszą i szybszą podróż do domu, pracy czy szkoły – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

O rozwoju linii kolejowych w Małopolsce mówił także prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

– Zwiększamy możliwości kolei w aglomeracjach. Również w Małopolsce chcemy dobrze planować rozwój linii kolejowej. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego pozwoli dobrze określić potrzeby i kierunki inwestycji, by mieszkańcy Małopolski mogli liczyć na szybką, bezpieczną i punktualną komunikację kolejową – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

W ramach studium przeprowadzone zostaną badania ruchu kolejowego oraz symulacje jego rozwoju. Przy współpracy z samorządowcami określone będą najważniejsze inwestycje kolejowe w regionie. Specjaliści sprawdzą możliwość i opłacalność m.in. budowy dodatkowych torów z Krakowa do Batowic, Wieliczki, Kozłowa i Krzeszowic. Opracowanie dotyczyć będzie również budowy dodatkowych torów pomiędzy Podłężem a Tarnowem oraz Nowym Targiem a Zakopanem. Przeanalizowane będą możliwości prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich po liniach obwodowych w Krakowie, obecnie wykorzystywanych przede wszystkim przez pociągi towarowe. Oceniona będzie możliwość budowy nowych linii kolejowych m.in. z Krakowa w kierunku Myślenic, Niepołomic i Olkusza, a także z Zastowa do Kazimierzy Wielkiej, oraz z Krakowa Lotnisko do Zabierzowa.

Dodaj komentarz