Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK zmodernizowały perony w Rybniku

Wyższe perony i dostosowane do osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – PKP Polskie Linie Kolejowe przebudowały dwa przystanki na linii Rybnik – Racibórz. Inwestycja kosztowała ponad 8 mln zł.

Pociąg przy nowym peronie w Rybniku Niedobczycach (fot. Katarzyna Głowacka / PKP PLK)
Pociąg przy nowym peronie w Rybniku Niedobczycach (fot. Katarzyna Głowacka / PKP PLK)

Podróże na linii RybnikRacibórz będą bardziej komfortowe dzięki przebudowie dwóch przystanków – w Rybniku Niewiadomiu i Niedobczycach.

Inwestycje dla mieszkańców

Mieszkańcy Rybnika mają zapewnione wygodniejsze podróże do Bielska Białej, Katowic, a także Raciborza. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą przebudowę dwóch przystanków: Rybnika Niewiadomia i Rybnika Niedobczyc na linii RybnikRacibórz.

Podróżni korzystają już z nowego peronu nr 2 w Niewiadomiu. Na obiekcie zamontowano nową wiatę, ławki i oświetlenie. Orientację w podróży ułatwiają tablice informacyjne, a także czytelne oznakowanie. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się skorzystają z pochylni. Peron jest podwyższony, co ułatwia wsiadanie, a także wysiadanie z pociągów. Na antypoślizgowej nawierzchni zastosowano ścieżki naprowadzające. Wymieniono też tor na długości peronu oraz dwa rozjazdy. Obecnie prace prowadzone są na sąsiednim peronie i torze.

W Niewiadomiu – gdzie istnieje możliwość mijania się pociągów na jednotorowej trasie od Rybnika Towarowego do Suminy – prace objęły przebudowę peronu jednokrawędziowego oraz dobudowę drugiego, w zamian za istniejący peron w międzytorzu.

W Niedobczycach wykonawca wyremontował 110 m peronu jednokrawędziowego. Docelowo zaś peron będzie miał 150 m. Zamontowano nową wiatę i oświetlenie oraz tablice informacyjne. Wymieniono też tor.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują zadanie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Wartość inwestycji to ponad 8 mln zł netto. Inwestor planuje zakończenie prac w IV kwartale 2022 roku.

Większy dostęp do komunikacji kolejowej

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Program został zaktualizowany 15 czerwca 2022 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu realizacji zadania.

Program przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego. Umożliwi także pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. PKP PLK wykorzysta środki m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych.

W zadaniu uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, zaś na liście rezerwowej 129.

W woj. śląskim program przystankowy obejmuje na liście podstawowej 13 lokalizacji. To m.in. Rybnik Paruszowiec, Wodzisław Śląski Centrum i Warszowice. PKP PLK zbudują nowe przystanki Katowice Ochojec, Murcki, Kostuchna i Podlesie Saska na linii 142 Katowice Ligota – Tychy. Pod koniec roku rozpocznie się budowa przystanku Koniecpol Centrum, a przystanek Pawłowice Studzionka powstanie na linii Żory – Chybie do końca 2023 r.

Dodaj komentarz