Wydarzenia

Polregio podpisało 6-letnią umowę na przewozy na Warmii i Mazurach

Przedstawiciele spółki Polregio podpisali z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6-letnią umowę na wykonywanie przewozów kolejowych. Wartość kontraktu to 414 mln zł. Łączna praca eksploatacyjna wyniesie ponad 18 mln pockm.

– Zależy nam na tym, żeby poprawić ofertę komunikacyjną na Warmii i Mazurach – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO. – Dzięki zmodernizowanym szlakom pociągi mogą jeździć szybciej, bardziej punktualnie i stanowić atrakcyjną alternatywę dla mieszkańców i turystów. Chcielibyśmy wspólnie z samorządami i zarządcą infrastruktury pracować nad optymalnym i wygodnym rozkładem, który ułatwi mieszkańcom przesiadki, również do lokalnych i regionalnych autobusów – dodaje.

 

Umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

— To duże wyzwanie finansowe dla samorządu województwa, ale zapewnienie mieszkańcom dobrego dostępu do komunikacji jest jednym z naszych najważniejszych zadań – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. — Uwzględniając specyfikę regionu, m.in. niską gęstość zaludnienia i znaczną długość tras kolejowych pokonywanych przez pociągi, zapewnienie satysfakcjonującej pasażerów oferty przewozowej jest trudne. Jednak każdego dnia we współpracy z POLREGIO uruchamiamy ponad 100 dobrze skomunikowanych pociągów. Jak ważny dla samorządu województwa jest rozwój transportu kolejowego, można zaobserwować, śledząc realizowane w regionie inwestycje – mówi marszałek województwa.

 

Czytaj dalej >