Raport z Polski

Program Kolej Plus: zostały ostatnie dni na składanie wniosków

Jeszcze tylko przez dwa dni jednostki samorządu terytorialnego składać mogą wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej #KolejPlus. Jego realizacja warta jest 5,6 mld zł. Program pozwoli przywrócić połączenia kolejowe do miast, które nie mają obecnie dostępu do kolei.

Fot. PKP PLK

Do tej pory do Programu Kolej Plus wpłynęło 6 wniosków od trzech samorządów: Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego oraz gminy Grójec.

Warmia i Mazury:

  • Zgłoszenie dokonane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczy m.in. ciągów komunikacyjnych: Czerwonka – Biskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz, Gołdap –Olecko – Ełk oraz OstrołękaChorzele – Wielbark –Szczytno.

Podlasie:

  • Zarząd Województwa Podlaskiego zaproponował utworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok, remontując i elektryfikując linię kolejową nr 49 (Łomża – Śniadowo) oraz elektryfikując i odbudowując infrastrukturę obsługi pasażerskiej na linii nr 36 (Śniadowo – Łapy).

Gmina Grójec:

  • Samorząd gminy Grójec zaproponował budowę linii Warszawa Lotnisko Chopina – Nadarzyn – Grójec (długość ok. 40 km).

Zainteresowanie udziałem w Programie Kolei Plus zgłaszają kolejne samorządy, m.in. województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego, a także urzędy miast m.in. Węgrów, Bełchatów, Bytów. Kolejnych zgłoszeń PLK spodziewają się w ostatnich dniach naboru.

O Programie Kolej Plus:

Głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Programu Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program służy także promowaniu ekologicznych środków transportu oraz wspieraniu polskiej gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych. Warto dodać, że kolejowy transport pasażerski emituje średnio 3 razy mniej CO2 niż transport drogowy oraz ponad 8 razy mniej niż transport lotniczy. Jest to najbardziej ekologiczna forma transportu pasażerów w komunikacji zbiorowej. Więcej towarów na torach oznacza także mniej tirów na drogach.

Program skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. inwestycje będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

Do 26 sierpnia b.r. jednostki samorządu terytorialnego w formie formularza, mogą składać zgłoszenia projektu i pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

Więcej o Programie Kolej Plus https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/