Inwestycje Przewozy towarowe Raport z Polski

Rośnie potencjał portów w Gdyni i Gdańsku

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych, których celem jest poprawa kolejowego dostępu do portu morskiego w Gdyni osiągnęły półmetek. Na poprawę skomunikowania nabrzeży w Gdyni i Gdańsku z siecią kolejową przeznaczono 2,6 mld zł. 40% tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.

"<yoastmark

Dzięki zakończonym pracom w Gdańsku, po nowych, zelektryfikowanych torach do nabrzeży dojeżdżają pociągi z ładunkami. Do nabrzeży dojeżdżają dłuższe pociągi z towarami – nawet 750-metrowe, cięższe składy o nacisku 221 kN na oś.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zwrócił uwagę na alternatywę dla transportu drogowego, jaką jest towarowy transport kolejowy:

– Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekty poprawiające kolejowy dostęp do polskich portów morskich, zwiększają ich potencjał, co przyczynia się do rozwoju gospodarki kraju. Istotny jest aspekt ekologiczny, ponieważ przewóz ładunków z wykorzystaniem nowoczesnej kolei to alternatywa dla transportu drogowego. Realizowane w Trójmieście prace efektywnie wykorzystują środki unijne instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

 

O szeregu inwestycji w województwie pomorskim powiedział wojewoda Dariusz Drelich:

– Porty w Gdańsku i Gdyni, konkurencyjne wobec innych portów na Bałtyku, to nasza chluba. Nie tylko Pomorza, ale i całej Polski. Dzięki modernizacji, a także budowie przejazdów kolejowych porty będą mogły pozyskać nowych kontrahentów, zwiększą przeładunki, które już dziś biją rekordy. Rozbudowa obwodnicy, S6, czy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną to rama transportowa, która dla portów również ma kolosalne znaczenie. Gdyby nie rozwój dróg, nie miałyby takich perspektyw. To bardzo ważne, że modernizacji dróg towarzyszą inwestycje kolejowe. Pomorskie jest na dobrym torze!

 

Arnold Bresch powiedział:

Inwestycje usprawniające kolejowy dostęp do trójmiejskich portów morskich zwiększają możliwości transportu ładunków koleją. Do nabrzeży dojeżdżają dłuższe i cięższe pociągi, które tym samym przewożą więcej towarów. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu ładunków koleją, najbardziej ekologicznym środkiem transportu, to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.