Inwestycje Raport z Polski

Stacja Warszawa Zachodnia z nadzorem [WIZUALIZACJE]

PKP Polskie Linie Kolejowe i Spółka Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z inżynierem projektu modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Umowa wynosi 14 mln zł.

Wizualizacja (DWAA Architekci)

Funkcje inżyniera będzie pełniła Spółka MGGP. Wartość podpisanej umowy to 14 mln zł netto. Do obowiązków inżyniera projektu będzie należało między innymi nadzorowanie przebiegu wykonywanych robót budowlanych, zarządzanie finansowe kontraktem i ocena zgodności wykonanych prac z projektem.

– Podpisana Umowa na nadzór nad realizacją modernizacji stacji Warszawa Zachodnia zapewnia wsparcie inwestycji, która otwiera modernizację warszawskiej linii średnicowej. To jeden z dużych projektów Krajowego Programu Kolejowego, którego zaawansowanie wynosi 85%. PLK już mają projekty do nowej perspektywy finansowej, które będą kontynuacją rozwoju kolei – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Wykonawcą modernizacji stacji Warszawa Zachodnia jest Spółka Budimex. Realizuje ona już pierwsze prace przygotowawcze.

– Prowadzone są badania geologiczne oraz inwentaryzacja terenu – informuje Spółka PKP PLK. – W realizacji jest porządkowanie zieleni na terenie kolejowym. Wykonawca przygotowuje teren pod zaplecze budowy. Uzgadniana jest też organizacja prowadzenia robót dla budowy kładki dla pieszych. Budowa kładki zapewni dostęp mieszkańcom i pasażerom do peronów podczas przebudowy podziemnego przejścia. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie 2023 r.

 

Warszawa Zachodnia to największa w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio na dobę przez stację przejeżdża około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych. Przebudowa Warszawy Zachodniej to kolejny etap modernizacji linii średnicowej.