Wydarzenia

Unijne dofinansowanie dla projektu rewitalizacji linii ŻKD

Żuławska Kolej Dojazdowa to jedyna na Pomorzu działająca kolej wąskotorowa. Jest atrakcją dla turystów, ale może stać się również ważnym elementem sieci transportowej regionu. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zostanie opracowana dokumentacja przygotowawcza jej rewitalizacji. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 13 maja 2022 r. w Nowym Dworze Gdańskim.

Żuławska Kolej Dojazdowa (fot. Maciej300888 / Wikimedia Commons)
Żuławska Kolej Dojazdowa (fot. Maciej300888 / Wikimedia Commons)

Jeszcze w latach 80-tych dwudziestego wieku cały teren Żuław pokryty był gęstą siecią kolei wąskotorowych. Przewożone były towary, a pociągi osobowe zapewniały dojazd do pracy czy szkoły.  Niestety likwidacja linii kolejowych w latach 90-tych dotknęła również i tą sieć. Ostatecznie przewozy udało się utrzymać w sezonie letnim tylko pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Stegną, Sztutowem i stacją Prawy Brzeg Wisły.

– Korzystają z niej głównie turyści wypoczywający na Mierzei Wiślanej. A przecież kolej wąskotorowa może być ważnym elementem sieci transportowej regionu, koleją dojazdową obsługującą część powiatu nowodworskiego. Ten projekt daje nadzieję nie tylko na modernizację, ale i na rozwój kolei – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

W ramach projektu eksperci wykonają dokumentację przygotowawczą projektu rewitalizacji infrastruktury Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Obejmie ona odcinki Prawy Brzeg Wisły – Stegna Sztutowo oraz Stegna – Nowy Dwór Gdański – Nowy Dwór Gdański Cmentarz.

– Na podstawie dokumentacji będziemy modernizować kolej wąskotorową na Żuławach. Bardzo nam na tym zależy. To przecież wyjątkowa kolej i jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Pomorza – mówił marszałek Struk.

 

Inwentaryzacja tras kolejowych

Wykonawca szczegółowo zinwentaryzuje kolejowe trasy, a eksperci przygotują studium wykonalności, które pokaże zakres niezbędnych do wykonania prac oraz ich koszt. Inwestor sporządzi także raport oddziaływania na środowisko.

– Ten projekt to przejście z XIX do XXI wieku. Zupełnie nowe spojrzenie na układ komunikacyjny. Warto, aby Żuławy dostały najnowocześniejszy środek transportu o wysokim komforcie podróży. Jednym z elementów studium jest też sprawdzenie możliwości rozwoju sieci ŻKD. To np. wjazd pociągiem na wał wiślany w Mikoszewie, czy przeprowadzenie kolei przez Stegnę i Sztutowo bliżej plaży – podkreślał Paweł Pleśniar, wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, które odpowiada za ŻKD.

 

Całość ma dać odpowiedź na to, jak zrealizować inwestycję, aby zwiększyć potencjał przewozowy kolei.

Dokumentacja obejmie 34 km linii kolejowych. Całkowita wartość projektu to 1,2 mln zł, z czego 1 mln zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokumentacja będzie gotowa do sierpnia 2023.

Dodaj komentarz