Pasażer Wydarzenia

Wróciły bezpośrednie połączenia kolejowe z Zakopanem

22 grudnia uruchomiono bezpośrednie połączenia kolejowe do Zakopanego, m.in. z Trójmiasta, Warszawy i Krakowa. Ta zmiana bardzo ułatwi podróże choćby w okresie zbliżających się ferii zimowych, kiedy to tradycyjnie, zimowa stolica Polski cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Podróże usprawnią ponadto nowe perony na blisko 30 stacjach i przystankach. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowy przystanek Rzozów Centrum (fot. Gabriela Antosiak / PKP PLK)
Nowy przystanek Rzozów Centrum (fot. Gabriela Antosiak / PKP PLK)

W grudniu do przebudowanych już wcześniej stacji i przystanków kolejowych dołączą te w Osielcu, Chabówce, Skawie oraz Szaflarach Wsi. Dostępność zwiększą ponadto nowe przystanki między Skawiną a Suchą Beskidzką: Rzozów Centrum i Wola Radziszowska Lipki. Przygotowano tam wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów oraz nowe wiaty i ławki. Na podróżnych czekają również oraz oznakowania z system ścieżek naprowadzających dla osób niedowidzących oraz nowe tablice informacyjne. Szczególnie istotny jest zaś, długo wyczekiwany, bezpośredni dojazd do stacji w Zakopanem, na Spyrkówce.

O teraz, pociągi pojadą zmodernizowanymi torami między Skawiną a Suchą Beskidzką i Chabówką oraz na odcinkach Raba Wyżna – Nowy Targ i Szaflary – Biały Dunajec. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. obejmują przebudowę torów, sieci trakcyjnej i obiektów inżynieryjnych. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe niewątpliwie zwiększają sprawność ruchu kolejowego i bezpieczeństwo podróżnych. Na trasie SkawinaSucha BeskidzkaChabówkaZakopane modernizacji poddano aż 125 przejazdów. Sygnalizatory i nowe zabezpieczenia dodatkowo ostrzegają kierowców i pieszych. Nowa nawierzchnia jezdni ułatwia natomiast ruch drogowy.

Zgodnie z założeniami, prace na kolejowej zakopiance mają potrwać do końca 2023 r. Szacowany czas jazdy z Krakowa do Zakopanego po zakończeniu inwestycji, wyniesie nieco ponad 2 godziny.

Na modernizację kolejowej „zakopianki”, w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku SkawinaSucha BeskidzkaChabówka – Zakopane”, przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ.

Dodaj komentarz