Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Zgłoś swoje uwagi do KPO – masz czas do 2 kwietnia [LINK]

Do Polski z Funduszu Odbudowy trafi w dotacjach i pożyczkach 58,1 mld euro. Podstawą do skorzystania z tego wsparcia jest stworzenie Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne i zachęca do zgłaszania uwag do projektu. Czas na to jest do 2 kwietnia.

Odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE oraz przygotowanie na nieprzewidziane okoliczności – to dwa główne cele KPO.

– Każdy z nas w jakimś stopniu boryka się ze skutkami pandemii, dlatego chcemy aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się na temat Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają nam pomóc wrócić na właściwe tory rozwoju i pomóc zbudować odporność na ewentualne przyszłe nieprzewidziane okoliczności – mówił wiceminister Waldemar Buda.

 

W ramach KPO wsparcie trafić może do 5 obszarów:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki;
  • Energia i zmniejszenie energochłonności;
  • Transformacja cyfrowa;
  • Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
  • Zielona i inteligentna mobilność.

– Komponent “Odporność i konkurencyjność gospodarki” to przede wszystkim działania w zakresie odbudowy sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii. Przedsiębiorstwa z uwagi na kryzys muszą rozszerzyć swoją działalność lub zmodernizować ją w kierunku wprowadzenia zielonych rozwiązań. Bardzo ważne jest to, że MŚP będą mogły otrzymać wsparcie zarówno inwestycyjne, jak i związane z przekwalifikowaniem ich pracowników do nowych działań firmy – zapowiadał Waldemar Buda.

 

Komponent E Krajowego Programu Odbudowy „Zielona, inteligentna mobilność” dotyczy sektora kolejowego. Celem KPO w tym zakresie jest m.in. rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i społeczeństwa oraz zwiększenie udziału zeroemisyjnego transportu, a także przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Ministerstwo wciąż zbiera opinie dot. KPO od ekspertów, a także od zwykłych Polaków. Uwagi można zgłaszać do 2 kwietnia 2021 r. Mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Polska ma czas do końca kwietnia na przekazanie KPO Komisji Europejskiej (KE). Na zaakceptowanie planu KE będzie miała dwa miesiące.

Uwagi do ww. dokumentu można zgłaszać indywidualnie do dnia 2 kwietnia 2021 r. poprzez wypełnienie formularza:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/formularz-zglaszania-uwag-do-kpo-1/

Krajowy Program Odbudowy

Dodaj komentarz