Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Zgłoś swoje uwagi do KPO – masz czas do 2 kwietnia [LINK]

Do Polski z Funduszu Odbudowy trafi w dotacjach i pożyczkach 58,1 mld euro. Podstawą do skorzystania z tego wsparcia jest stworzenie Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne i zachęca do zgłaszania uwag do projektu. Czas na to jest do 2 kwietnia.

Odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE oraz przygotowanie na nieprzewidziane okoliczności – to dwa główne cele KPO.

– Każdy z nas w jakimś stopniu boryka się ze skutkami pandemii, dlatego chcemy aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się na temat Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają nam pomóc wrócić na właściwe tory rozwoju i pomóc zbudować odporność na ewentualne przyszłe nieprzewidziane okoliczności – mówił wiceminister Waldemar Buda.

 

W ramach KPO wsparcie trafić może do 5 obszarów:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki;
  • Energia i zmniejszenie energochłonności;
  • Transformacja cyfrowa;
  • Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
  • Zielona i inteligentna mobilność.

– Komponent “Odporność i konkurencyjność gospodarki” to przede wszystkim działania w zakresie odbudowy sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii. Przedsiębiorstwa z uwagi na kryzys muszą rozszerzyć swoją działalność lub zmodernizować ją w kierunku wprowadzenia zielonych rozwiązań. Bardzo ważne jest to, że MŚP będą mogły otrzymać wsparcie zarówno inwestycyjne, jak i związane z przekwalifikowaniem ich pracowników do nowych działań firmy – zapowiadał Waldemar Buda.