Wywiady

A. Kupryciuk: Zmiany przepisów poprawią konkurencyjność [WYWIAD]

Co ważne rozszerzacie siatkę kierunków, do których będziecie prowadzić przewozy własnym taborem?

LOTOS Kolej biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na przewozy Grupy Kapitałowej LOTOS i klientów zewnętrznych, na bieżąco analizuje możliwości rozwojowe i od tego uzależnia wszelkie działania związane z działalnością operacyjną spółki.

Dlaczego Czechy?

Od kilku lat realizujemy samodzielne przewozy na terenie Niemiec. Doświadczenie nabyte podczas tej działalności wskazuje, że warto wydłużać relacje naszych pociągów na kraje sąsiednie, gdyż przynosi to wymierne efekty ekonomiczne.  Chcemy  w większym stopniu realizować międzynarodowe przewozy przy użyciu naszych zasobów, dzięki temu zminimalizujemy konieczność korzystania z podmiotów zewnętrznych. Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez czeski organ nadzorczy, Drážní Úřad to pierwszy krok do tego, aby spółka mogła samodzielnie realizować przewozy na terenie Republiki Czeskiej. Przed nami jeszcze zawarcie umów z czeskimi zarządcami infrastruktury, dostawcami energii i wiele innych. Liczę jednak, że do końca roku uruchomimy pierwsze pociągi LOTOS Kolej na terenie naszego południowego sąsiada.

Rozwój to również inwestycje w przyszłość. Proszę przybliżyć projekt kolei wodorowej?

LOTOS Kolej rozważa różne możliwości unowocześnienia taboru kolejowego. Jednym z nich jest projekt modernizacji lokomotywy SM42 na zasilanie wodorowymi ogniwami paliwowymi. Celem jest obniżenie kosztu użytkowania pojazdu, zmniejszenie negatywnego wpływu pracy lokomotywy na środowisko ze względu na wyeliminowanie emisji CO2 i znaczne ograniczenie hałasu oraz poprawa warunków pracy maszynisty. Są prowadzone rozmowy m.in. z firmami mającymi doświadczenie w dystrybucji paliw, producentami taboru oraz przedstawicielami środowisk naukowych w celu wykonania tego typu modernizacji.

Dbacie także o szkolenie kadry. Powstał ośrodek szkolenia z nowoczesnym symulatorem. Jak przebiega w nim szkolenie?

Wychodząc naprzeciw potrzebom spółki, poczyniliśmy inwestycję, która ma na celu optymalizację procesu szkoleniowego przy użyciu najnowszych technologii. Na początku grudnia 2019 roku uruchomiliśmy Ośrodek Szkolenia Maszynistów z nowoczesnym symulatorem, w pełni odzwierciedlającym kabinę lokomotywy Dragon 2. Działalność Ośrodka skupia się na przeprowadzaniu obligatoryjnych, wynikających z Ustawy o transporcie kolejowym szkoleń oraz egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty. Realizowane są tam również szkolenia oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów posiadających już uprawnienia do kierowania pojazdami kolejowymi. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych maszynistów-instruktorów. Dotychczas przeszkoliliśmy już około 200 maszynistów, również pracowników firm zewnętrznych. Jakość szkolenia maszynistów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Bez inwestycji w nowoczesne metody szkolenia, trudno zapewnić odpowiednie kwalifikacje pracowników, zwłaszcza przy obsłudze zaawansowanych technologicznie lokomotyw.

Na koniec chciałbym zapytać o postulat zmiany przepisów prawa. Czy według Pana prawo dotyczące regulacji przewozów materiałów niebezpiecznych nadąża za codziennymi zmianami i potrzebami przewoźników?

Dodaj komentarz