Konferencja

Konferencja „Energetyka na kolei”

Energetyka dla kolei, nowoczesne systemy, sfera badań i rozwoju to tylko kilka z wielu zagadnień jakie podjęto podczas Konferencji „Energetyka na kolei”.

Obszar energetyki dla kolei jest nierozerwalnie związany z rozwojem polskiej kolei. Na jakość i systemy energetyczne dla kolejnictwa wpływają elementy wielu gałęzi przemysłu. Ten wieloaspektowy charakter pozwala z jednej strony na szybki rozwój i innowacyjność. Z drugiej natomiast wymusza poszukiwanie nowych platform wymiany informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, dystrybutorami energii, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami.
Celem, jaki założyli sobie organizatorzy przed rozpoczęciem konferencji było poszukiwanie nowych trendów w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci trakcyjnych. Tematyka skupiła się zatem na poprawie jakości zasilania oraz zapobieganie awariom sieci trakcyjnych, narzędziach it w kolejowych inwestycjach energetycznych, magazynowaniu energii i jej dystrybucja, jak również obrocie, pomiarach i rozliczeniach.
Otwarcia konferencji dokonali- Adam Musiał – Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Natomiast firmy:

  • ELPLAST + Sp. z o.o.,
  • JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o.,
  • ELFEKO S.A.
  • SPIE Elbud Gdańsk.SA,
  • Odebrały certyfikaty członkostwa w Izbie Kolei.

Referat inauguracyjny wygłosił Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Po nim głos zabrała Edyta Gładysz, Naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury UTK, która omówiła zmiany w TSI Energia. Przypomniała, że TSI stanowią jeden z bazowych dokumentów przy weryfikacji podsystemu Energia. Ponadto streściła prace grupy roboczej przy zmianach do TSI Energia. Zaznaczyła, że modernizacja lub odnowienie może dotyczyć całego podsystemu lub części podsystemu. Natomiast państwo członkowskie decyduje o konieczności uzyskania nowego zezwolenia.
Gładysz zaznaczyła, że prace nad pełną techniczną rewizja TSI będą trwały jeszcze przez ok. 2 lata, a jej zakres to między innymi analiza wszystkich wymagań oraz aktualizacja norm.
Panel pierwszy konferencji poświęcono zagadnieniom – SIEĆ TRAKCYJNA – PROJEKTOWANIE, BUDOWA, MODERNIZACJA, UTRZYMANIE. W tej części pierwszy prelegentem był Maciej Kordas, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów z ABB Sp. z o.o. Streścił on przede wszystkim ofertę ABB dla kolei w tym rozwiązania dla transportu kolejowego i miejskiego takie jak podstacje trakcyjne prądu przemiennego i stałego, w tym rozdzielnice, transformatory, urządzenia zabezpieczające i sterujące czy stacje przetwornicami częstotliwości (SFC). Kordas pokazał także wdrożenia jakie jego firma zrobiła w Polsce, Indiach czy Szwajcarii.
Realizacje były także częścią prezentacji firmy JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. Przemysław Chudon, Kierownik Biura Inwestycji, scharakteryzował wyzwania w zakresie utrzymania elektroenergetyki nietrakcyjnej. Prelegent skupił się na pokazaniu możliwości swojej firmy w zakresie budowy i modernizacji obiektów. Podkreślił ponadto, że Janaszek Electric posiada nowe możliwości dostępu do infrastruktury (m. in. stała współpraca ze wszystkimi 23 Zakładami Linii Kolejowych czy specjalistyczny sprzęt).
Najważniejsze informacje o programie „Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej czyli BRIK w energetyce” w infrastrukturze kolejowej” zaprezentował Marek Kałas, Zastępca Dyrektora Biura Energetyki z PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA. Nadmienił on zatem o tym, że program jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ponadto podkreślił, że wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania równą ok. 58 mln zł. Natomiast rekomendowano do dofinansowania 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ok. 35 mln zł.
Kolejna prezentacja firmy LEF POLAND Sp. z o.o. dotyczyła rozwiązań jakie ta firma może zaoferować dla kolei. Jacek Kowalik, Dyrektor Handlowy, omówił zatem projektowanie urządzeń zgodnych z PLC jak również produkty takie jak dławiki torowe, transformatory obwodów torowych czy sieci TLC.
Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu MABO Sp. z o.o. scharakteryzował nowoczesne systemy podwieszeń górnej sieci trakcyjnej. Jak zaznaczył w latach 2013 – 2015 Mabo zrealizowało wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie innowacyjnego systemu podwieszeń górnej sieci trakcyjnej. W rezultacie powstał produkt, który charakteryzuje się wysokimi własnościami sprężystymi, wysoka odpornością korozyjną czy niezawodnością eksploatacją.
Kolejni prelegenci, Borys Nowicki, Menadżer Projektu VISIMIND LTD Sp. z o.o. oraz Rafał Szczęsny, Dyrektor Biura Utrzymania Sieci Dystrybucyjnej PKP ENERGETYKA OBSŁUGA Sp. z o.o. skupili się na opisie metody i korzyściach we wdrożeniach oblotów akwizycyjnych. Scharakteryzowali oni case study zaczynając od oględzin, poprzez raporty, planowanie działań naprawczych, weryfikacje danych, aż po integracje z systemami.

Dodaj komentarz