Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Nowe perony na stacji Łódź Kaliska

PKP Polskie Linie Kolejowe oddały do użytku dwa nowe perony na stacji Łódź Kaliska. W ramach inwestycji wymienione zostały tory i sieć trakcyjna, na stacji pojawiły się także windy, ławki i wiaty. Podróżni wkrótce skorzystają z przejść podziemnych, kierowcy – z przebudowanego wiaduktu wschodniego nad al. ks. bp. Władysława Bandurskiego. Koszt prac to 337 mln zł.

Fot. Rafał Wilgusiak / PKP PLK

Z przebudowanych peronów nr 1 i 2 korzystać można od 10 sierpnia. Zlokalizowane są one po wschodniej stronie stacji, od strony al. Unii Lubelskiej.

Nowe perony są wyposażone w ławki oraz stumetrowe wiaty. Będą dodatkowe „poczekalnie” chroniące przed deszczem. Jasne oświetlenie zapewnia większe bezpieczeństwo po zmroku, a czytelnie oznakowane lepszą orientację na stacji. Komunikację ułatwiają odnowione schody z przejść podziemnych. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą korzystać z  wind.

Pociągi jeżdżą po 3 zmodernizowanych torach. Sprawne przejazdy zapewnia przebudowana sieć trakcyjna. Już rozpoczęły się roboty na peronie nr 3. Kontynuowane są prace przy przebudowie peronów nr 4 i 5, układzie torowym oraz sieci trakcyjnej.

Na wiaduktach wschodnim i zachodnim nad aleją ks. bp Władysława Bandurskiego zakończono wzmacnianie konstrukcji i murów oporowych. Postępuje remont przejścia podziemnego do budynku dworcowego oraz budowa nowych przejść: pod peronami 4 i 5 oraz łącznika z placu przed dworcem kolejowym w kierunku dworca autobusowego.

Lepsze podróże w aglomeracji i regionie

Kompleksowa modernizacja stacji Łódź Kaliska to istotny element przebudowy Łódzkiego Węzła Kolejowego. Na stacji zatrzymają się pociągi kursujące podziemną trasą z Łodzi Fabrycznej oraz nowych przystanków: Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny. Efektem inwestycji na stacji Łódź Kaliska będzie lepszy dostęp do kolei z 5 nowych, komfortowych peronów i dodatkowe przejścia podziemne. Przebudowa stacji lepiej zintegruje kolej z komunikacją miejską. Nowe i zmodernizowane perony będą bliżej przystanków autobusowych i tramwajowych. Zapewniony będzie dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Likwidacja wąskiego gardła

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. m.in. dzięki wykorzystaniu nieczynnego wiaduktu wschodniego i budowie na nim 3 nowych torów zlikwiduje „wąskie gardło” tj. jednotorowe połączenie z Łodzi Kaliskiej przez Łódź Kaliską Towarową do stacji Łódź Chojny i dalej w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Zwiększą się możliwości kolei – możliwe będzie prowadzenie większej liczby pociągów, sprawniejsze podróże od Kutna i Łowicza (z linii nr 15) w stronę Zduńskiej Woli, Sieradza, Kalisza (linią nr 14) oraz Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Skarżyska, Dębicy (linią nr 25).

Wymienionych zostanie 15 km torów i 47 rozjazdów oraz sieć trakcyjna. Tory będą przygotowane do prędkości 100 km/h (obecnie 60 km/h). Do obsługi stacji będą wykorzystane nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem. Na stacji zamontowany zostanie system dynamicznej informacji podróżnych oraz monitoring.

Dodaj komentarz