Analizy Inwestycje

Nowe prognozy CPK dla kolei. Rekordowe 500 mln pasażerów?

Istotną cechą modelu PMT jest możliwość wzajemnego wpływu inwestycji infrastrukturalnych, w tym np. projektów kolejowych na natężenie ruchu na drogach. PMT pozwala na wiarygodną i spójną dla obszaru całej Polski prognozę zmian, jakie przyniesie realizacja inwestycji prowadzonych przez CPK. Jak wynika z opracowań, po uruchomieniu portu lotniczego i oddaniu do użytku nowych linii kolejowych można spodziewać się blisko dwukrotnego wzrostu liczby pasażerów w perspektywie 2050 r.: do 134 mln pasażerów rocznie w kolejowym transporcie dalekobieżnym.

Dla porównania, w 2022 roku PKP Intercity przewiozło jedynie 59 mln (a i tak był to rekordowy wynik). Oznacza to, że kolej może być znacznie częściej wykorzystywana przez mieszkańców Polski. Warunkiem integralnym sukcesu będą jednak inwestycje w transport kolejowy, w szczególności w Kolej Dużych Prędkości, która zwiększy konkurencyjność tego środka transportu względem transportu samochodowego i lotniczego.

Co ważne, narzędzie jakim jest PMT jest ciągle rozwijane i aktualizowane o nowe dane. Najnowsze wzrosty prognoz są m.in. wynikiem: planów dot. sieci kolejowej CPK z dokładniejszymi czasami przejazdu (wiemy, gdzie powstanie węzeł CPK, znamy warianty inwestorskie dla odcinków Warszawa-Łódź-Wrocław i Katowice- Ostrawa), uwzględnienia międzynarodowych prognoz ruchu dla projektu KDP państw Grupy Wyszehradzkiej, ujęcia zaktualizowanych prognoz ruchu lotniczego IATA, a także pojawienia się lepszej oferty przewozowej w kolei regionalnej oraz dalekobieżnej.

Materiały zebrane do przygotowania modelu są często podstawą do aplikowania o unijne środki. Wzrost atrakcyjności kolei i skok liczby pasażerów wpisują się w priorytety Unii Europejskiej związane z ochroną środowiska naturalnego i promowaniem transportu niskoemisyjnego. Jakie są korzyści PMT dla sektora kolejowego? Opracowanie daje możliwość automatycznego obliczania czasów przejazdów po całej sieci kolejowej. Zapewnia również opcję porównania efektywności inwestycji dla dowolnego horyzontu czasowego.

Jest bazą do zaplanowania inwestycji po stronie przewoźników i jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o rzetelne liczby. Przewoźnicy mogą doszczegóławiać i wykorzystywać model PMT do swoich potrzeb i w wyniku tego zaplanować inwestycje w tabor kolejowy, opierając inwestycje o rzetelne szacunki i prognozy. Co więcej, PMT umożliwia szybkie wykonywanie skomplikowanych analiz – cały model przelicza się w niespełna 1,5 godz. Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko. Jako nowy system transportowy RP zakłada m.in. stworzenie węzła przesiadkowego między Warszawą i Łodzią. To tam ma zostać zintegrowany transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Program kolejowy CPK zakłada realizację niemal 2000 km linii kolejowych w ramach 12 ciągów kolejowych, w tym 10 tzw. szprych. Nowe linie kolejowe będą wykorzystywane do obsługi przede wszystkim pociągów dalekobieżnych, w tym Kolei Dużych Prędkości (osiągającej na początku prędkość 250 km/h z możliwością podniesienia nawet do 350 km/h), jak również przez pociągi regionalne, a na wybranych odcinkach przez składy towarowe. Kluczowe odcinki, takie jak Warszawa-Łódź, mają być dostępne już w 2027 r., równolegle z zakończeniem budowy Portu Lotniczego CPK.

Dodaj komentarz